Category: Jobs and Internships

How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom)

Spaţiul Cosmic.

Progresele ştiinţei contemporane au adus spaţiul cosmic în sfera colaborării internaţionale şi, ca urmare, şi a reglementărilor internaţionale, odată ce…

Noţiunea de instituţie publică –denumire generică ce include comunele, oraşele, municipiile, sectoarele Mun Bucureşti, judeţele, Mun. Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora. (OUG nr 45/2003). Instituţiile publice sunt persoane juridice înfiinţate prin acte de putere de către stat sau de către o colectivitate locală, în scopul realizării unor acţiuni de dispoziţie ori de prestaţie. În identificarea unei organizaţii ca instituţie publică este importantă prezenţa în capacitatea juridică a acesteia a puterilor de autoritate publică, de comandă administrativă, alături de drepturile patrimoniale. Ca persoană juridică instituţia publică îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale. Majoritatea instituţiilor publice se află în raporturi de subordonare ierarhică care presupun exercitarea puterilor de instrucţie şi de control şi reformare. Unele instituţii publice sunt de interes naţional altele de interes local. O trăsătură importantă a instituţiilor publice se referă la modul asigurare a resurselor financiare. Obiectul de activitate al instituţiilor publice este asigurarea în mod continuu a unor activităţi de interes public din domenii diverse: social-cultural, apărarea naţională, acţiuni economice etc Din punct de vedere al dreptului financiar interesează alături de sfera de cuprindere a conceptului şi reglementările juridice privind modul de finanţare a instituţiilor publice, legăturile cu bugetul pub