How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom)

APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Eval. repr. un procedeu al metodei cont-tii ce exprima elem. patrimoniale in expr. valorica. In raport cu momentul efect. deosebim:
1) Ev. curenta- se efct. pe parcursul perioadei de gest. la intrare elem-lor in patrimoniul intrep. In baza ei se stabileste val. de intrare a elem. patrimoniale. Valoarea de intr. se determina:
a)P/u bunurile procurate- ca pretul de procurare, inclusiv ch. legate de procurare.
b)Bunurile primite ca aport la cap. stat., intrate prin schimb, prmite gratuit, se va evalua la val. venala( val. cu care un activ poate fi schimbat pe un alt activ). Ea poate fi egala cu val. de bilant, val. contractuala sau val de piata.
c)bun. fabricate de catre intrepr. vor fi evaluate la cost efectiv, ce cuprinde suma tuturor ch. leg. de fabricarea.
2) Ev. periodica se efect. la sf. perioadei de gest., inaintea intocmirii raportului financiar.
a)Ev. de inventar-se efect. cu ocazia inventarierii elem. patrimoniale.
b)Ev. bilantiera- se efect. la intocmirea bil. cont. anual.

Join Us On Telegram @plopandreicom

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

Plop Andrei: I was arrested in #Canada for the anti-communist revolution!

Plop Andrei: Moldova will be the next country attacked by the Russians!

Plop Andrei/ #Russia – #Ukraine War: What Will Happen Next?

Plop Andrei/ Lucrarea de master/ – Rolul mass-media în reflectarea conflictelor geopolitice. Studiu de caz: Mass-media în Federaţia Rusă/

Așa erau timpurile! Plop Andrei despre amintiri din copilărie, sport și școală!

Plop Andrei: Update/ De ce are Moldova de o mobilizare generală și de o armată profesionistă! Maia Sandu este AGENTUL de influență al Kremlinului?!

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!