APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

In aceasta campanie electorala avem deja inscrisi foarte multi deputati independenti, unii vor trece in parlament insa foarte multi candidati independenti vor rupe voturi de la blocul ACUM!
 Sa vedem totusi ce o sa se intample atunci cand alesii poporului vor ajunge in Parlament!
Fiecare deputat va fi repartizat in comisii in functie de cunostintele si abilitatile pe care el le poseda!  Fiecare proiect de lege trebuie sa treaca  prin comisii, si sa zicem ca un candidat independent vrea sa vina cu un proiect de lege si neavand in spate sprijinul unui partid politic putem sa zicem din start ca acel proiect este esuat!
In momentul in care candidatii independenti vor ajunge in parlamentul Moldovei pot sa va asigur ca acesti deputati vor fi victime sigure ale regimului lui Plahotniuc! Ori vor trece in partidul democrat sau  vor fi nevoiti sa sustina Partidul Democrat, sub ce forma chiar nici nu mai conteaza  pentru ca la presiunile la care vor fi expusi din partea MAI, SIS, Procuratura Generala vom avea aceeasi situatie ca si cu primarii din Moldova care au trecut de partea partidului democrat! Spre deosebire de Platforma DA si PAS care sunt mai organizati si sunt membri ai familiei Partidului Popular European –   ( PPE este cel mai influent partid european. Este cel mai mare partid din Parlamentul European din 1999, din Consiliul European din 2002 ╚Öi este de departe cel mai mare partid ├«n cadrul prezentei Comisii Europene.  deschide linkul pentru a citi mai mult) In caz ca se va trece la presiunii la comanada lui Plaha catre un deputat care este membru al Platformei DA sau PAS va asigur ca toti deputatii care sunt membri ai familiei Partidului Popular European nu vor ramane indiferenti si vor interveni astfel incat cel mai probabil ca atat cei din Procuratura/MAI/SIS se vor linisti foarte repede!   In aceasta campanie toti deputatii independenti trebuie ignorati/izolati, fiecare vot acordat pentru independenti este un vot acordat pentru Plahotniuc! Este foarte important la aceste alegeri sa le acordam votul de incredere reprezentantilor blocului ACUM  astfel incat  ei sa obtina majoritatea in Parlament!
Un vot acordat pentru independenti este un vot acordat pentru Plahotniuc! 
Exista blocul ACUM ( Platforma DA si PAS) si restul!

TITLUL III
AUTORITĂŢILE PUBLICE
Capitolul IV
PARLAMENTUL
Secţiunea 1
Organizare ┼či func┼úionare
Parlamentul, organ reprezentativ suprem ┼či legislativ
(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova ┼či unica autoritate legislativ─â a statului.
(2) Parlamentul este compus din 101 deputaţi.
Alegerea Parlamentului
(1) Parlamentul este ales prin vot universal, egal, direct, secret ┼či liber exprimat.
(2) Modul de organizare ┼či de desf─â┼čurare a alegerilor este stabilit prin lege organic─â.
(3) Alegerile deputa┼úilor ├«n Parlament se desf─â┼čoar─â ├«n cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului precedent.
Validarea mandatului de deputat
Curtea Constitu┼úional─â, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hot─âr─â┼čte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui ├«n cazul ├«nc─âlc─ârii legisla┼úiei electorale.
Durata mandatului
(1) Parlamentul este ales pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organic─â, ├«n caz de r─âzboi sau de catastrof─â.
(2) Parlamentul se ├«ntrune┼čte, la convocarea Pre┼čedintelui Republicii Moldova, ├«n cel mult 30 de zile de la alegeri.
(3) Mandatul Parlamentului se prelunge┼čte p├ón─â la ├«ntrunirea legal─â a noii componen┼úe. ├Än aceast─â perioad─â nu poate fi modificat─â Constitu┼úia ┼či nu pot fi adoptate, modificate sau abrogate legi organice.
(4) Proiectele de legi sau propunerile legislative ├«nscrise pe ordinea de zi a Parlamentului precedent ├«┼či continu─â procedura ├«n noul Parlament.
Organizarea intern─â
(1) Structura, organizarea ┼či func┼úionarea Parlamentului se stabilesc prin regulament. Resursele financiare ale Parlamentului sunt prev─âzute ├«n bugetul aprobat de acesta.
(2) Pre┼čedintele Parlamentului se alege prin vot secret, cu majoritatea voturilor deputa┼úilor ale┼či, pe durata mandatului Parlamentului. El poate fi revocat ├«n orice moment prin vot secret de c─âtre Parlament cu o majoritate de cel pu┼úin dou─â treimi din voturile tuturor deputa┼úilor.
(3) Vicepre┼čedin┼úii se aleg la propunerea Pre┼čedintelui Parlamentului, cu consultarea frac┼úiunilor parlamentare.
Caracterul public al ┼čedin┼úelor
(1) ┼×edin┼úele Parlamentului sunt publice.
(2) Parlamentul poate hot─âr├« ca anumite ┼čedin┼úe s─â fie ├«nchise.
Atribuţiile de bază
Parlamentul are următoarele atribuţii de bază:
a) adopt─â legi, hot─âr├óri ┼či mo┼úiuni;
b) declar─â referendumuri;
c) interpreteaz─â legile ┼či asigur─â unitatea reglement─ârilor legislative pe ├«ntreg teritoriul ┼ú─ârii;
d) aprob─â direc┼úiile principale ale politicii interne ┼či externe a statului;
e) aprob─â doctrina militar─â a statului;
f) exercit─â controlul parlamentar asupra puterii executive, sub formele ┼či ├«n limitele prev─âzute de Constitu┼úie;
g) ratific─â, denun┼ú─â, suspend─â ┼či anuleaz─â ac┼úiunea tratatelor interna┼úionale ├«ncheiate de Republica Moldova;
h) aprob─â bugetul statului ┼či exercit─â controlul asupra lui;
i) exercit─â controlul asupra acord─ârii ├«mprumuturilor de stat, asupra ajutorului economic ┼či de alt─â natur─â acordat unor state str─âine, asupra ├«ncheierii acordurilor privind ├«mprumuturile ┼či creditele de stat din surse str─âine;
j) alege ┼či nume┼čte persoane oficiale de stat, ├«n cazurile prev─âzute de lege;
k) aprob─â ordinele ┼či medaliile Republicii Moldova;
l) declară mobilizarea parţială sau generală;
m) declar─â starea de urgen┼ú─â, de asediu ┼či de r─âzboi;
n) ini┼úiaz─â cercetarea ┼či audierea oric─âror chestiuni ce se refer─â la interesele societ─â┼úii;
o) suspend─â activitatea organelor administra┼úiei publice locale, ├«n cazurile prev─âzute de lege;
p) adopt─â acte privind amnistia;
r) ├«ndepline┼čte alte atribu┼úii, stabilite prin Constitu┼úie ┼či legi.
Sesiuni
(1) Parlamentul se ├«ntrune┼čte ├«n dou─â sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune ├«ncepe ├«n luna februarie ┼či nu poate dep─â┼či sf├ór┼čitul lunii iulie. A doua sesiune ├«ncepe ├«n luna septembrie ┼či nu poate dep─â┼či sf├ór┼čitul lunii decembrie.
(2) Parlamentul se ├«ntrune┼čte ┼či ├«n sesiuni extraordinare sau speciale, la cererea Pre┼čedintelui Republicii Moldova, a Pre┼čedintelui Parlamentului sau a unei treimi din deputa┼úi.
Secţiunea a 2-a
Statutul deputaţilor
Mandatul reprezentativ
(1) În exercitarea mandatului, deputaţii sunt în serviciul poporului.
(2) Orice mandat imperativ este nul.
Mandatul deputaţilor
(1) Deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.
(2) Calitatea de deputat ├«nceteaz─â la data ├«ntrunirii legale a Parlamentului nou ales, ├«n caz de demisie, de ridicare a mandatului, de incompatibilitate sau de deces.
Incompatibilit─â┼úi ┼či imunit─â┼úi
(1) Calitatea de deputat este incompatibil─â cu exercitarea oric─ârei alte func┼úii retribuite, cu excep┼úia activit─â┼úii didactice ┼či ┼čtiin┼úifice.
(2) Alte incompatibilităţi se stabilesc prin lege organică.
(3) Deputatul nu poate fi re┼úinut, arestat, perchezi┼úionat, cu excep┼úia cazurilor de infrac┼úiune flagrant─â, sau trimis ├«n judecat─â f─âr─â ├«ncuviin┼úarea Parlamentului, dup─â ascultarea sa.
[Art.70 modificat LP1470-XV din 21.11.02, MO169/12.12.02 art.1292]
Independenţa opiniilor
Deputatul nu poate fi persecutat sau tras la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului.
Secţiunea a 3-a
Legiferarea
Categorii de legi
(1) Parlamentul adopt─â legi constitu┼úionale, legi organice ┼či legi ordinare.
(2) Legile constituţionale sunt cele de revizuire a Constituţiei.
(3)  Prin lege organic─â se reglementeaz─â:
a) sistemul electoral;
b) organizarea ┼či desf─â┼čurarea referendumului;
c) organizarea ┼či func┼úionarea Parlamentului;
d) organizarea ┼či func┼úionarea Guvernului;
e) organizarea ┼či func┼úionarea Cur┼úii Constitu┼úionale, a Consiliului Superior al Magistraturii, a instan┼úelor judec─âtore┼čti, a contenciosului administrativ;
f) organizarea administra┼úiei locale, a teritoriului, precum ┼či regimul general privind autonomia local─â;
g) organizarea ┼či func┼úionarea partidelor politice;
h) modul de stabilire a zonei economice exclusive;
i) regimul juridic general al propriet─â┼úii ┼či al mo┼čtenirii;
j) regimul general privind raporturile de munc─â, sindicatele ┼či protec┼úia social─â;
k) organizarea generală a învăţământului;
l) regimul general al cultelor religioase;
m) regimul st─ârii de urgen┼ú─â, de asediu ┼či de r─âzboi;
n) infrac┼úiunile, pedepsele ┼či regimul execut─ârii acestora;
o) acordarea amnistiei ┼či gra┼úierii;
p) celelalte domenii pentru care, ├«n Constitu┼úie, se prevede adoptarea de legi organice;
r) alte domenii pentru care Parlamentul consider─â necesar─â adoptarea de legi organice.
(4) Legile ordinare intervin ├«n orice domeniu al rela┼úiilor sociale, cu excep┼úia celor rezervate legilor constitu┼úionale ┼či legilor organice.
Iniţiativa legislativă
Dreptul de ini┼úiativ─â legislativ─â apar┼úine deputa┼úilor ├«n Parlament, Pre┼čedintelui Republicii Moldova, Guvernului, Adun─ârii Populare a unit─â┼úii teritoriale autonome G─âg─âuzia.
[Art.73 în redacţia LP344-XV din 25.07.03, MO170-172/08.08.03 art. 721]
Adoptarea legilor ┼či a hot─âr├órilor
(1) Legile organice se adopt─â cu votul majorit─â┼úii deputa┼úilor ale┼či, dup─â cel pu┼úin dou─â lecturi.
(2) Legile ordinare ┼či hot─âr├órile se adopt─â cu votul majorit─â┼úii deputa┼úilor prezen┼úi.
(3) Proiectele de lege prezentate de Guvern, precum ┼či propunerile legislative ale deputa┼úilor acceptate de acesta sunt examinate de Parlament ├«n modul ┼či dup─â priorit─â┼úile stabilite de Guvern, inclusiv ├«n procedur─â de urgen┼ú─â. Alte propuneri legislative se examineaz─â ├«n modul stabilit.
[Art.74 al.(3) introdus prin LP1115-XIV din 05.07.00, MO88-90/28.07.00 art.661; al.(3) divine al.(4)]
(4) Legile se trimit spre promulgare Pre┼čedintelui Republicii Moldova.
Referendumul
(1) Cele mai importante probleme ale societ─â┼úii ┼či ale statului sunt supuse referendumului.
(2) Hot─âr├órile adoptate potrivit rezultatelor referendumului republican au putere juridic─â suprem─â.
[Rectificarea din MO nr. 10/20.10.94 (Art. 75 a fost completat cu alineatul 2)]
Intrarea în vigoare a legii
Legea se public─â ├«n Monitorul Oficial al Republicii Moldova ┼či intr─â ├«n vigoare la data public─ârii sau la data prev─âzut─â ├«n textul ei. Nepublicarea legii atrage inexisten┼úa acesteia.

Join Us On Telegram @plopandreicom

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!