How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom)

APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

                              DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……………., domiciliat(a) in ……………, chem in judecata pe:
   – debitorul(oarea) …………., domiciliat(a) in ……………. si
   – tertul poprit cu sediul in ……………, si va rog sa
 INFIINTATI POPRIRE ASIGURATORIE,
 pentru suma de …….. lei, pe care tertul poprit o datoreaza debitorului meu.
   Depun chitanta de consemnarea cautiunii in suma de …….. lei.
 Motivele actiunii:
   In fapt, debitorul imi datoreaza suma de …………lei si, refuzand sa mi-o plateasa, l-am chemat in judecata, dovada copia actiunii pe care o anexez.
   Pentru ca debitorul este salariatul tertului poprit, cer infiintarea unei popriri asiguratorii pe salariul datorat de tert debitorului, urmand ca tertul sa fie obligat sa retina lunar din salariul debitorului cota legala de 1/5 prevazute de art. 409 C. proc. civ., pana la concurenta sumei de ……… lei, sume pe care sa le consemneze la C.E.C. si recipisele sa le inainteze instantei care va urma sa dispuna asupra lor.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 452art. 454 C. proc. civ.
   Depun cererea in trei exemplare pentru a se comunica tertului poprit si debitorului.
   Anexez chitanta de plata taxei de timbru in valoare de ……. lei si timbrul judiciar in valoare de ………. lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ……………..

Join Us On Telegram @plopandreicom

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

Plop Andrei: I was arrested in #Canada for the anti-communist revolution!

Plop Andrei: Moldova will be the next country attacked by the Russians!

Plop Andrei/ #Russia – #Ukraine War: What Will Happen Next?

Plop Andrei/ Lucrarea de master/ – Rolul mass-media în reflectarea conflictelor geopolitice. Studiu de caz: Mass-media în Federaţia Rusă/

Așa erau timpurile! Plop Andrei despre amintiri din copilărie, sport și școală!

Plop Andrei: Update/ De ce are Moldova de o mobilizare generală și de o armată profesionistă! Maia Sandu este AGENTUL de influență al Kremlinului?!

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!