How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom)

APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.
Aprobarea de către parlament, în statele contemporane, este o condiţie esenţială pentru valabilitatea împrumutului, deoarece şi impozitele, taxele şi celelalte venituri bugetare se pot institui numai prin actele normative ale puterii leguitoare, după cum tot prin acte de acest fel se aprobă şi bugetele anuale de stat. Pe lângă aceasta se susţine că executivul nu este investit cu atribuţii pentru emiterea împrumuturilor de stat. Parlamentului RM i s-a rezervat aprobarea numai a plafoanelor datoriilor interne şi externe, care sunt stabilite prin legea bugetară anuală. Votul parlamentului este o garanţie politică pentru creditorii statului, în împrejurările în care veniturile publice ordinare şi permanente nu pot fi completate până la cuantumul necesar prin alte procedee financiare.

Guvernul, fiind reprezentat de Ministerul Finanţelor, are dreptul:să încheie contracte (acorduri) de împrumut de mijloace băneşti în monedă naţională şi în alte monede legale;

– să emită hârtii de valoare de stat pe termen scurt, mediu şi lung;să acorde instituţiilor creditoare din ţară şi de peste hotare garanţii de stat.

Garanţiile de stat pentru împrumuturi reprezintă o obligaţie condiţională care se îndeplineşte în condiţiile specificate în contractul (acordul) de garanţie.

Join Us On Telegram @plopandreicom

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

Plop Andrei: I was arrested in #Canada for the anti-communist revolution!

Plop Andrei: Moldova will be the next country attacked by the Russians!

Plop Andrei/ #Russia – #Ukraine War: What Will Happen Next?

Plop Andrei/ Lucrarea de master/ – Rolul mass-media în reflectarea conflictelor geopolitice. Studiu de caz: Mass-media în Federaţia Rusă/

Așa erau timpurile! Plop Andrei despre amintiri din copilărie, sport și școală!

Plop Andrei: Update/ De ce are Moldova de o mobilizare generală și de o armată profesionistă! Maia Sandu este AGENTUL de influență al Kremlinului?!

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!