Instrumentele generatoare de datorie de stat externă sunt: hârtiile de valoare de stat, împrumuturile de la guvernele altor state, de la agenţiile guvernelor altor state; împrumuturile de la instituţii financiare străine, organizaţii financiare internaţionale; alte împrumuturi bilaterale. Mijloacele obţinute de împrumuturile de stat externe se utilizează pentru: acoperirea deficitului bugetar de stat, susţinerea balanţei de plăţi, finanţarea proiectelor de investiţii pentru dezvoltarea domeniilor prioritare ale economiei, importul de materie primă, resurse energetice şi de alte produse, onorarea obligaţiilor asumate prin acordarea garanţiilor de stat pentru împrumuturi, serviciul, refinanţarea şi reachiziţionarea datoriei contractate anterior, finanţarea cheltuielilor legate de lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale şi altor situaţii extraordinare, finanţarea cheltuielilor rezonabile legate de contractarea datoriei de stat externe

Imprumuturile de stat externe contractate de Ministerului Finanţelor în numele Republicii Moldova sunt valorificate prin intermediul băncilor comerciale – fiind agenţi fiscali ai statului – iar în cazuri excepţionale, prin intermediul Băncii Naţionale a Moldovei, cu consimţământul acesteia. Ministerul Finanţelor rambursează şi efectuează plăţile aferente serviciului datoriei de stat externe prin intermediul Băncii Naţionale a Moldovei.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships