La 7 decembrie 2000 in sedinta solemna a Consiliului Europei de la Nissa a fost adoptata si semnata Carta Drepturilor fundamentale a UE, care astazi e unicul document.
Structural Carta are : preambul si 7 capitole. In preambul este specificat ca UE e fundamentata pe valorile indivizibile: libertate, demnitate, egalitate si solidaritate. UE se sprijina pe principiul democratiei sic el al statului de drept. Importanta preambuluilui : centreaza omul in cadrul UE, a institutionalizat si reconfirmat cetatenia europeana, invocind si principiul libertatii, securitatii si justitiei.
In continutul Cartei sunt 6 capitole, cel de-al 7 contine dispozitii generale. I capitol “Demnitate” consacra: dreptul la viata, demnitate, integritatea persoanei, interzicerea torturii si a altor tratamente inhumane sau degradate si interzicerea sclaviei. II capitol “Libertati” : Dr. la liberate si securitate ; dr.vietii private si de familie ; protectia datelor personale ; dr.la casatorie ; la informatie ; libertatea artelor si stiintelor ; dr. la educatie ; dr. de azil ; dr. de proprietate ; protectia fata de eventualitatea expulzarii, extradarii, stramutarii. III capitol “Egalitatea” : egaliatea in fata legii ; nediscriminarea ; dreptul copilului ; egaliatea femeii si barbatului ; drepturile persoanelor cu handicap la integrare sociala ; drepturile batrinilor. IV capitol “Solidaritatea” : dreptul lucratorilor la informare si consultare la intreprinderi ; dreptul de negociere si actiune colectiva ; interzicerea muncii copilului ; securitatea la locul de munca ; dreptul la asistenta sanitara s.a. V capitol “Drepturile cetatenesti” : derptul de a alege si de a fi ales in Parlamentul UE, la alegerile municipale ; dreptul la o buna administrare ; dreptul de acces la documente ; libertatea circulatiei si dreptul de resedinta ; dreptul la protectie diplomatica si consulara. VI capitol “Justitia” : dreptul la o judecata corecta si la cai de atac efective ; dreptul la aparare si prezumtia nevinovatiei ; dreptul de a nu fi judecat si pedepsit de 2 ori pentru aceiasi fapta.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships