Bugetul – un act de autorizare dat de puterea reprezentativă privind condițiile de realizare a veniturilor bugetare minime, precum si cheltuielilor maxime alocate cu indicarea naturii și destinațiilor acestora pe o perioadă dată(de obicei 1 an). Funcția legislativă – fiindcă anual se adoptă cu putere de lege(Legea bugetară anuală),dispozițiile cuprinse în această lege au caracter imperativ cu privire la cuantumul minim al veniturilor si cheltuielilor. Funcția politică – deoarece bugetul reflectă intregul program politic al guvernului, votarea lui de către Parlament. Funcția financiară – prsupune sub forma bănească a necesarului de cheltuieli in domeniul public și evaluarea cît mai corectă a surselor care pot fi de natură fiscală și nefiscală. Funcția publică – bugetul este un mijloc de satisfacere a nevoilor colective, fiind un act de conducere statală, emanat dintr-un interes public general.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships