Document- act scris, in care se inreg. confirmarea unei oper-ni sau acorda dreptul de infaptuire a acestuia.
Rechizitele unui doc: -den.unitatii
-den. doc-lui
-cod fiscal
-sumele
-continutul operatiilor
-semnaturile
-amprenta stampilei.
Doc-le se clasifica in depend. de natura lor:
1)dupa destinatie:
a)doc. de dispozitie(ordin)
b)doc. justificative (ce confirma exec. unor oper. econ)
c)doc.mixt (ordin de deplasare)
2)dupa modul de intocmire
a)doc. primare
b)doc. cumulative(se grupeaza o serie de operatii)
3)dupa locul de intocmire:
a)doc. interne(se intocmesc in inter. intrepr)
b)doc. externe(in exteriorul intrepr)
4)dupa nr. de operatiuni:
a)singulare- se intocmesc in baza unei oper. econ.
b)multiple- o serie de operatii
5)tehnica de intocmire:
a)intocmite manual
b)intocmite la calcul.
Doc. se intocmesc clar, fara corectari. Doc. din momentul intocmirii lor si pina la arhivare poarta denumire de circuit documentar. Doc. sunt transmise in cont-te p/u prelucr. si verificare.
Verificarea se efect. din punct de vedere al formei, calculelor si legislatiei. Dupa verif. ele sunt supuse prelucrarii, manuale sau la aparate, unde ele se grupeaza pe tipuri, grupe. Datele din doc. primare se trec in registrele lunare, numite doc-te de sinteza. Dupa prelucr, doc. se transmit in arhiva, accesul la inform. din doc-te arhivate se face numai cu invoirea conducatorului.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships