Execuţia de casă a bugetelor UAT se efectuează prin sistemul trezorerial, reflectându-se în conturi distincte: a) încasările veniturilor în conformitate cu structura
clasificaţiei bugetare; b) efectuarea de cheltuieli în limita alocaţiilor aprobate şi
conform destinaţiei stabilite. Sistemul trezorerial este reprezentat prin Trezoreria de Stat, formată din Trezoreria Centrală şi trezoreriile teritoriale. Trezoreria Centrală, în baza legii bugetare anuale, efectuează alocări de transferuri de la bugetul de stat la bugetele UAT de nivelul al II şi la bugetul mun Bălţi, precum şi defalcări în aceste bugete de la veniturile generale de stat.
Trezoreriile teritoriale au următoarele atribuţii:
efectuează, în baza deciziilor autorităţii reprezentative şi deliberative a UAT de nivelul al II şi a mun Bălţi, alocări de transferuri de la bugetul respectiv la bugetele locale, precum şi defalcări în aceste bugete de la veniturile generale de stat şi de la
impozitul pe bunurile imobiliare;
asigură execuţia conformă a bugetelor instituţiilor publice finanţate de la bugetul UAT de nivelul al II sau de la bugetul mun Bălţi.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships