Operaţiile realizate cu bunuri sau servicii din import sunt similare celor realizate în ţară.Criteriile în funcţie de care se acordă scutiri de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestări de servicii din ţară sunt reglementate prin art. 6 A din ordonanţă : „Scutirea de taxă pe valoarea adăugată la unele bunuri şi servicii realizate în ţară se aplică şi la bunurile şi serviciile similare din import, ca de ex. : carne, lapte praf, ulei, soia, unt, medicamente.
Operaţiile privind livrări de bunuri şi prestări de servicii din ţară sunt supuse taxei pe valoarea adăugată cu excepţiile prevăzute de lege,dacă sunt realizate de persoane fizice şi juridice înregistrate ca agenţi economici sau autorizate să desfăşoare o activitate economică pe baza liberei iniţiative.
Vânzările de bunuri mobile sau imobile efectuate de persoane fizice neînregistrarte în calitate de proprietar nu sunt supuse T.V.A.-ului.
Exemple :
– vânzarea autoturismului,a locuinţei şi a altor bunuri personale.
– vânzarea produselor agricole din gospodăria individuală.
– munca prestată în baza unui contract sau a unei convenţii.
Importurile de bunuri şi servicii sunt supuse taxei pe valoarea adăugată cu excepţiile prevăzute de lege, indiferent de forma de organizare a importatorului,persoană juridică sau persoană fizică înregistrată sau nu ca agent economic. O persoană fizică sau juridică plăteşte taxa pe valoarea adăugată pentru toate importurile la care plăteşte şi taxa vamală indiferent dacă bunurile au fost introduse în ţară pentru producţie, investiţie, comercializare sau în scop personal.
Bunurile introduse în ţară de persoane fizice neînregistrate ca agenţi economici scutite de taxa vamală sunt scutite şi de taxa pe valoarea adăugată.
Exemple de importuri supuse T.V.A.-lui :
– un producător de încălţăminte importă piei supuse taxei vamale cu o
cotă de 5%
– o societate comercială importă măsline în vederea comercializării, taxa
vamală reprezentând 25%
– o persoană fizică introduce în ţară bunuri din import pentru care plăteşte
taxe vamale
– un producător de metale neferoase importă minereu de cupru care este
exceptat de taxa vamală,nu însă şi de taxa pe valoarea adăugată
– o societate cu capital străin aduce în ţară materii prime,materiale şi
subansamble scutite de taxe vamale dar nu sunt scutite şi de T.V.A.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships