Studierea izvoarelor fiecărei epoci istorice îşi are specificul său. Izvoarele studiului istoriei universale moderne sunt in maj cele tradiţionale, ca şi pt epocile precedente. Cu toate aceste a civilizaţia industrială a schimbat accentele in studierea si folosirea lor.Una din cele mai importante sarcini ale istoriografiei moderne în special, dar şi a istoriografiei în general, este clasificarea izvoarelor. Aceasta se face cu scopul de a evidenţia metodele studierii diferitor grupe de izvoare, ca cele materiale, etnografice, lingvistice, monumentele verbale şi izvoarele scrise. Monumentele materiale deschid pt cercetători realizările sec.18-20, construcţiile d fabrici, uzine, ferate, canale, monumente arhitecturale, iar cele tradiţionale ca uneltele de muncă, arme, monumente etc sunt m puţin folosite in comparaţie cu perioadele istorice indepărtate. Monumentele etnografice permit a se face impresie nu doar despre vestigiile trecutului, păstrate în conştiinţa şi în viaţa cotidiană a multor popoare, ci şi despre tradiţiile şi modul lor de viaţă actual, pentru a înţelege „psihologia popoarelor.” Izvoarele lingvistice sunt la fel de importante, aşa cum apariţia multor cuvinte, termeni, sensuri se află în strânsă legătură cu evoluţia sa pe plan economic, politic şi cultural. În special se observă aceasta la urmărirea numelor de localităţi: toponimica. Creaţia populară reprezintă nu doar valori culturale folclorice, ci şi reprezintă atitudinea populaţiilor despre anumite personalităţi şi evenimente istorice. În izvoarele scrise păstrate in arhive sau publicate sunt mult m numeroase si voluminoase. Documentele sunt clasificate ca fiind oficiale si neoficiale. Primele reflectă punctul de vedere al guvernanţilor, celelalte- al unor organizatii sau pers particulare. Acestea sunt completate cu surse secundare şi lucrări memorialistice.

O altă trăsătură distinctă a izvoarelor epocii este creşterea enormă a nr publicaţiilor ştiinţifice cu caracter istoric, filozofic,sociologic, statistic etc şi a publicaţiilor periodice.Multitudinea de izvoare necesită o atitudine critică, o analiză comparativă, deoarece astfel se poate crea un tablou veridic al epocii.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships