APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Problematica referitoare la poziţia firmelor de afaceri în raport cu mediul social ambiant unde acţionează, operează cu următoarele concepte:
a) Etica profesională
Managerii acordă o atenţie deosebită semnificaţiei morale a acţiunilor firmei şi a consecinţelor acestor acţiuni asupra societăţii.
Etica profesională are ca element central reflectarea morală şi ca termen de referinţă comportamentul unei firme sau a persoanelor din cadrul firmei.
a) Responsabilitatea socială a firmei
Aceasta presupune ca deciziile să fie luate în conformitate cu anumite standarde şi să ducă la efecte favorabile asupra celor interesaţi în activitatea firmei.
c) Sensibilitatea socială a firmei
Acest concept se defineşte prin dezvoltarea proceselor decizionale prin care sunt orientate practicile firmei în vederea adoptării unei conduite corecte şi aceasta din punct de vedere social (prin deontologia managerilor şi a colaboratorilor lor).
Înglobând şi sintetizând etica profesională, responsabilitatea şi sensibilitatea socială se ajunge la politica socială a firmei care defineşte comportamentul firmei de afaceri exprimat prin:
• relaţii şi interacţiuni care se stabilesc între firmă şi mediul social intern şi extern, autohton şi internaţional, care include: acţionarii, angajaţii, clienţii, furnizorii, organele de stat, concurenţii;
• problemele care rezultă din acţiunile firmei sau din interacţiunile dintre firmă şi mediul său ambiant, social. Aceste probleme variază, în timp şi spaţiu, sub aspectul valorilor si relaţiilor organizatorice, fapt ce implică soluţionarea lor pe termen lung;
• abilitatea firmei de a diagnostica o problemă, a stabili alternativele de soluţionare a acesteia si de a o rezolva înainte ca ea să devină presantă;
• normele şi valorile (criteriile) pentru evaluarea acţiunilor firmei – sunt folosite pentru a aprecia, judeca şi evalua comportamentul firmei ca fiind: etic, responsabil, sensibil, bun, corect, legal, armonios, care nu daunează, etc;
• scopurile stabilite în contextul unei probleme date – au în vedere, pe de o parte, impactul acţiunilor asupra firmei iar, pe de altă parte, impactul acţiunilor asupra mediului social;
• adoptarea deciziilor – include informarea şi stabilirea obiectivelor şi a căilor de acţiune care să conducă la realizarea obiectivelor în conformitate cu criteriile de politică socială ale firmei.

În concluzie, acţionând în cadrul unui sistem coerent şi modern de gândire, firma de afaceri modernă, contemporană poate şi trebuie să-şi asigure o politică socială eficace, care să-i permită să fie integrată şi agreată de mediul social în care acţionează şi să transforme avantajele politicii sale sociale în efecte economice durabile. Aceasta este alternativa care se dovedeşte viabilă, în comparaţie cu opţiunile unor firme care vor să câştige enorm în timp scurt şi care, prin aceasta, nu pot să-şi consolideze o piaţă pe termen lung.
Practica a dovedit că afacerile cu caracter speculativ nu sunt viabile pe termen lung. Ele dau naştere la tensiuni în relaţiile cu mediul social, duc la pierderea clientelei, şi chiar la lichidarea afacerilor.

“Un client satisfăcut este expresia unui producător puternic.”

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]