Principiile structurale se clasifica in : Principiul reprezentarii intereselor – principiu ales de catre fondatorii Comunitatilor Europene pentru organizarea acestor structuri (CECO< CEE, CEEA). Astfel fiecare institutie comunitara reprezinta un interes specific, in apararea caruia actioneaza in cadrul procesului decizional, in limitele stabilite de Tratate. Principiul echilibrului institutional – fiecare institutie comunitara trebuie sa-si execute competentele asa incit sa nu afecteze negativ atributiile celorlalte structuri ale UE. Principiul interzice orice delegare de competente de la o institutie comunitara, daca aceasta delegare modifica echilibrul interinstitutional. Principiul autonomiei institutiilor – institutiile europene au posibilitatea sa se organizeze intern in mod liber. Dar nu trebuie modificat echilibrul institutional sau repartizarea competententelor intre UE si statele membre. Principiul colaborarii loiale intre institutii – impune institutiilor nu doar sa-si respecte reciproc competentele, ci sa pun la punct procedurile menite sa asigure buna desfasurare a procesului decizional. Principiul repartizarii competentelor.

Principiul subsidiaritatii – comunitatea actioneaza in conformitate cu limitele competentelor care ii sunt conferite si a obiectivelor atribuite prin Tratat.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships