Transporturile feroviare internationale sunt regelmentate de CIM. In conf. cu regululile uniforme CIM, calea ferata este obligata sa preia la transport orice transport cu vagoane complete, cu conditia ca pregatitorul:
a. sa se conformeze regulilor CIM;
b. sa fie posibil de realizat cu mijloace de transport normale;
c. sa nu fie impiedicat de fapte pe care nu le poate evita calea ferata.
Contractul de tip feroviar se incheie intre predatorii marfurilor la transport si statia de predare a caii ferate din tara de expeditie care actioneaza ca reprezentant unic al tuturor cailor ferate participante la transportul in cauza.
Contractul de transport se considera incheiat in momentul in care calea ferata de predare a preluat marfuri la transport confirmata prin aplicarea stampilei pe scrisoarea de trasura.
O scrisoare de trasura trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele date:
a) numele si adresa predatorului;
b) denumirea statiei de predare;
c) denumirea marfii;
d) numele si adresa destinatarului;
e) greutatea marfii;
f) numarul coletelor si descrierea ambalajului;
g) numarul vagoanelor;
h) enumerarea detaliata a documentelor cerute organelor vamale/ alte autoritati anexate la scrisoarea de trasura.
Setul scrisorilor de trasura cuprinde:
a. Originalul- insoteste transportul pe tot parcursul si se elibereaza destinatarului odata cu marfa.
b. Foaia de expeditie.
c. Avizul si adeverinta de primire care insotesc marfa pana la destinatar pentru confirmarea primirii mf.
d. Duplicatul- ramane la predator pentru a face dovada expedierii mf pe cale ferata si este folosit de expeditor in incasarea contravalorii mf expediate.
e. Marca scrisorii de trasura in statia de frontiera.
f. Certificatul scrisorii de trasura.
g. Copia scrisorii de trasura ramane la statia de expediere.
Termenul de executare a contractului de transport se compune din:
• Termenul de expediere;
• Termenul de executare a transportului propriu zis.
• Termene suplimentare ce se acorda in plus cailor ferate pentru indeplinirea formalitatilor vamale.

TARIFELE IN TRANSPORTURILE FEROVIARE

Tarifele feroviare de marfuri reprezinta instrumente de realizare a politicii economice ale cailor ferate regelmentate conditiilor de efectuare a transporturilor ferate pe teritoriul tarii respective.
Ele exprima cuantumul taxelor de transport si a taxelor accesorii pe care caile ferate sunt indreptatite sa le incaseze pentru executarea transporturilor in trafic international si a unor prestatii speciale la conditiile prevazute reprezentand interesele unui stat sau a unui grup de state.
Rolul tarifelor se manifesta in urmatoarele directii:
• Reflectarea in mod justificat a cerintelor legii valorii asigurarii rentabilitatii activitatii de transport feroviar per total, dar in acelasi timp pe produse in mod diferintiat;
• Stimularea rationalizarii transporturilor;
• Stimularea folosirii capacitatii de transport (incarcare) a vagoanelor.
• Reducerea stationarii mijloacelor de transport sub operatiuni de incarcare- descarcare, respectiv folosirea vagoanelor la cat mai multe transporturi.

In activitatea de transport si expeditii se folosesc urmatoarele tarife:
a. Locale- prevad nivelul taxelor de transport pentru diferite categorii de marfuri de la punctul de frontiera al unei tari la o statie din interior sau de la o statie din interior la punctul de frontiera.
b. Internationale- sunt folosite in traficul international pentru plata taxelor de transport, a marfurilor de import-export. Acestea pot fi: tarife de transit, tarife directe, tarife comune, tarife speciale, oficiale, reduse.

TRANSPORTURILE AUTO

1. CONVENTIA REFERITOARE LA CONTRACTELE INTERNATIONALE DE TRANSPORT DE MARFURI TIP CMR

Aceasta conventie a fost semnata la Geneva, 1956 si prin ea sunt reglementate in mod uniform conditiile generale in care se incheie si se executa contractul de transport rutier de marfuri reprezentat prin scrisoare de trasura de tip CMR.
Contractul de transport tip CMR se prezinta sub forma scrisorii de trasura si se considera incheiat atunci cand marfa a fost incarcata in camion, iar conducatorul auto a semnat scrisoarea de trasura de preluare a mf.

ELEMENTELE OBLIGATORII PE CARE TREBUIE SA LE CUPRINDA SCRISOAREA DE TRASURA

a. Numele si adresa expeditorului.
b. Locul si data intocmirii scrisorii de trasura.
c. Numele si adresa transportatorului.
d. Locul si data primirii mf pentru transport.
e. Locul prevazut pentru eliberarea mf.
f. Numele si adresa destinatarului mf.
g. Denumirea curenta a mf.
h. Numarul coletelor.
i. Cantitatea exprimata in kg/alte unitati dupa caz: perechi, bucati, etc.
j. Instructiuni privind formalitatile vamale.
k. Termenul in care trebuie executat transportul.
l. Lista documentelor anexate la scrisoarea de trasura.

2. CONVENTIA VAMALA REFERITOARE LA TRANSPORTUL INTERNATIONAL SUB ACOPERIREA CARNETELOR T.I.R.

Aceasta conventie a fost elaborata in 1975 si relementeaza un regim de tranzit al marfurilor adoptat la transportul multimodal tinand seama de cerintele si tehnicile moderne de transport.
Marfurile transportate sub carnetul TIR in vehicule rutiere sigilate sau in containere sigilate incarcate pe vehicule rutiere nu sunt supuse de regula controlului vamal si nu sunt supuse platii sau consemnarii drepturilor si taxelor de import sau de export de organele vamale.

3. ACORDURILE BILATERALE RUTIERE

Desi exista un numar mare de acorduri si conventii multilaterale in transporturile internationale rutiere, acestea n-au putut insa regelmenta toate aspectele foarte contradictorii de la o tara la alta care sa permita executarea de transporturi auto in traficul international.
In acest context aproape toate tarile au reglementat aceste probleme specifice prin acoduri bilaterale. Acestea sunt semnate de Ministerul de Transport din tarile respective si stabilesc anual un contingent numeric privind autorizatiile de tranzit.
Autorizatiile pentru transporturile directe si cele de tranzit pot fi gratuite sau cu plata.

4. FACTORII CARE INFLUENTEAZA NIVELUL DE PRET IN TRANSPORTURILE AUTO

a. Destinatia de transport;
b. Tipul de autocamion folosit;
c. Specificul soselelor;
d. Felul marfurilor;
e. Posibilitatea folosirii camionului la cursa de retur;
f. Nivelul de pret al combustibilului in tarile de parcurs;
g. Nivelul taxelor de folosire a drumurilor;
h. Sezon si clima.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships