How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom)
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Privite în general, cauzele care conduc la nulitatea actului juridic s-ar subsemna ideii de nerespectare a dispoziţiilor legale, care reglementează condiţiile necesare pentru ca aceasta să fie valabilă. În doctrină sunt considerate cauze de nulitate a actului juridic următoarele: Încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la capacitatea de a încheia actul juridic; Lipsa unui element esenţial, structural, al actului juridic (consimţământul, obiectul, cauza); Vicierea consimţământului exprimat în actul juridic; Nevalabilitatea obiectului actului juridic civil; Ilicitatea sau imoralitatea cauzei; Nesocotirea dispoziţiilor imperative ale legii, ordinii publice şi bunurilor moravuri; Nerespectarea formei cerute de lege pentru actele solemne; Lipsa sau nevalabilitatea autorizaţiei administrative pentru unele acte juridice; Frauda legii. De menţionat că nesocotirea acestor cauze de nulitate conduce fie la nulitatea absolută, fie la nulitatea relativă a actului juridic.

Popular Posts: Best Crypto Savings Accounts For Earning Interest

Plop Andrei: I was arrested in #Canada for the anti-communist revolution!

Plop Andrei: Moldova will be the next country attacked by the Russians!

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!