How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom) because we were limited by facebook to share our Opportunities!
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Tulburǎri urinare -disurie-polikiuruie Pacienta sǎ prezinte eliminǎri fiziologice în decurs de 4 ziile -am asigurat un climat confortabil în salon-am asigurat repaos la pat-am calculat zilnic bilanţul ingestio-excreţia-am administrat un regim bogat în lichide 2-3 l/zi (supe, ceaiuri, compoturi)-am educat pacienta sǎ aibe un regim uşor hiposodat şi am explicat importanţa acestui regim-am cântǎrit zilnic pacienta-am explicat pacientei cum sǎ recolteze urocultura, sumarul de urinǎ, testul Addis – Hamburger-am notat zilnic diureza-am asigurat zilnic lenjerie de pat şi de corp
01-02 XII-perfuzie, ser fiziologic 9%,500ml-antibiotice:CIPROFLOXACIN2 tb/6 h per osGENTAMICINǍ1f/6 ore i.m.03-04 XII-perfuzie liticǎ-antibiotice05 XII-antibiotice
01-02 XIIpacienta prezintǎ eliminǎri inadecvate cantitativ şi calitativ03-04 XIIîn urma intervenţiilor tulburǎrile urinare s-au diminuat, nu mai prezintǎ disurie05 XIIla externate pacienta prezintǎ eliminǎri fiziologice cantitative şi calitative Alterarea temperaturii corporale -pacienta sǎ prezinte temperatura corpului în limite normale în decurs de 3 zile -am aerisit salonul-am educat pacienta sǎ schimbe lenjeria ori de câte ori este nevoie-am menţinut tegumentele curate şi uscate la apariţia transpiraţiei-am aplicat comprese reci pe frunte-am mǎsurat zilnic temperatura -am încǎlzit pacienta la apariţia frisoanelor cu pǎturi, pernǎ electricǎ-am administrat un regim hidric-am calculat bilanţul ingesto-excreta-am masat zonele predispuse escarelor de decubit 01-02 XII-antitermice ASPIRINǍ 3 tab/zi per osALGOCALMIN 2f/zi i.m.03-04 XIIALGOCALMIN 2f/zi i.m.05 XIIALGOCALMIN 1f/zi i.m.
25-26 XI pacienta este febrilǎ-prezintǎ frisoane şi transpiraţii03-04 XII-în urma intervenţiilor pacienta are temperatura corpului în limite normale05-XILa externare pacienta este afebrilǎ Vulnerabilita-te faţǎ de pericole Pacienta sǎ aibǎ o stare de bine psihic pe în 3 zile -am asigurat condiţiile de microclimat în salon-aduc pacientei toate cunoştinţele despre afecţiunea sa-evaluez capacitatea de a înţelege a pacientei-aduc la cunoştinţǎ pacientei toate complicaţiile afecţiunilor sale-fac educaţie pentru prevenirea accidentelor, verific dacǎ sunt respectate toate normele de igienǎ-pun în legǎturǎ pacienta cu alţi bolnavi ce au aceeaşi afecţiune -iau mǎsuri pentru evitarea transmiterii unor infecţii masocomiale _ 01-02 XII-Pacienta nu are cunoştinţe despre afecţiune;-este vulnerabilǎ faţǎ de pericole03-04 XII-În urma intervenţiilor pacienta are cunoştinţe despre afecţiune şi complicaţii05 XIIla externare pacienta are o stare de bine fizic şi psihic Comunicarea ineficientǎ la nivel afectiv Pacienta sǎ comunice cu alte persoane în decurs de 3 zile -asigur pacientei un climat confortabil, familiar în salon-dau posiblitatea pacientei sǎ-şi exprime nevoile, sentimentele, ideile, dorinţele-invǎţ pacienta tehnici de relaxare şi comunicare-antrenez pacienta la diferite activitǎţi care sǎ-i dea sentimentul de utilitate-facilitez vizite aparţinǎtorilor-pun în valoare calitǎţile pacientei-antrenez pacienta la discuţii cu echipa de îngrijire şi dau detalii despre membrii acesteia. ¾ 01-02 XII-Pacienta este indispusǎ, anxioasǎ, nu comunicǎ03-04 XII-pacienta a început sǎ fie comunicativǎ, a înţeles importanţa comunicǎrii cu echipa de îngrijire05 XIIpacienta este comunicativǎ la externare Dificultate în a se recrea Pacienta sǎ aibǎ activitǎţi recreative în decurs de 4 zile -am asigurat un climat confortabil în salon-explorez gusturile pacientei pentru petrecerea timpului liber -asigur condiţiile necesare pentru activitǎţi recreative-organizez activitǎţi recreative individuale şi de grup: audiţii muzicale, vizionǎri de filme-facilitez accesul la biblioteca, sala de lecturǎ sau aduc pacientei cǎrţi, reviste-îndrum pacienta sǎ facǎ plimbǎri în aer liber-facilitez vizitele cercului de prieteni ai pacientei fǎrǎ a o obosi prea mult ¾ 01-02 XII-pacienta este inactivǎ, tristǎ, plictisitǎ02-04 XII-în urma discuţiilor cu pacienta, a vizitei prietenilor, a plimbǎrilor, etc, pacienta este veselǎ, activǎ, are o stare de bine psihic05 XIIpacienta are activitǎţi care o recreazǎ Lipsa cunoştinţelor despre afecţiune Pacienta sǎ aibǎ cunoştinţe despe afecţiune în decurs de 5 zile -asigur pacientei un climat sǎnǎtos-explorez nivelul de cunoştinţe a pacientei despre afecţiune -stimulez dorinţa de acumulare a unei noi cunoştinţe -conştientizez pacienta asupra responsabilitǎţi privind sǎnǎtoase-organizez activitǎţi educative şi aduc pacienta în legǎturǎ cu alţi pacienţi cu aceeaşi afecţiune -identific obiceiurile şi deprinderile greşite ale pacientei-corecţia deprinderilor dǎunǎtoare sǎnǎtǎţii-verific dacǎ pacienta şi-a însuşit cunoştinţele aduse. ¾ 01-02 XIIpacienta datoritǎ lipsei de informaţii nu are cunoştinţe despre afecţiune 03-04 XIIpacienta este dornicǎ sǎ afle cât mai multe informaţii despre afecţiune 05 XIIla externare pacienta are cunoştinţe suficiente despre afecţiune

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!