ACCEPTARE DE DONATIE
       Subsemnatul …………………………………………….., domiciliat in ……………………………………………., str. …………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judet …………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………… in (localitatea) ………………..……………………… sector/judet ………………………………….., fiul lui ………………………… si al …………………………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………………….. nr. ……………….., eliberat de ……………………….., cod numeric personal ……………………………….., in calitate de donatar, inchei prezentul act de acceptare de donatie cu urmatoarele conditii:
1.     Eu ………………………………………………………… accept donatia facuta de ………………………… cu domiciliul in …………………………………, judetul/sectorul ……………………. potrivit ofertei de donatie autentificata sub nr. ……………….. din …………………. la Biroul Notarului Public ………………………………, cu privire la locul de veci situat in Cimitirul ……………………… avand dimensiunile de ……………… ml x ……….. ml, in suprafata de ……………… mp, amplasat in parcela ……………………. fig. …………….. poz. ………………. .
2.     Locul de veci, care a facut obiectul ofertei de donatie, cunosc ca este concesionat donatorului nefiind instrainat sub nici o forma vreunei alte persoane, pana la data autentificarii prezentei acceptari de donatie si ca nu face obiectul nici unui litigiu.
3.     Stiu ca taxele aferente locului de veci sunt achitate la zi de catre donator, urmand ca de astazi, data autentificarii prezentei acceptari, sa fie suportate de mine, donatarul, care voi suporta si taxele ocazionate de autentificarea prezentului act.
4.     Cunosc dispozitiile art. 814 Cod civil, potrivit carora donatia isi produce efectele la data comunicarii donatorului a prezentului act de acceptare de donatie.
5.     Evaluez locul de veci la suma de ………., exclusiv in scopul stabilirii taxelor.
DONATAR

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships