Activitatea bugetara trece prin mai multe etape: elaborarea proiectului bugetului de stat, adoptarea, promulgarea si executarea bugetului de stat.

Elaborarea proiectului bugetului de stat este prima etapa a procedurii bugetare, care cuprinde activitatea de determinare a veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat.Adoptarea presupune dezbaterea si votarea de catre Parlament a legii de adoptare a bugetului de stat.Promulgarea sau remiterea legii bugetare anuale adoptate implica analiza efectuata de Presedintele statului a legii bugetare anuale, exprimindu-si opinia fie de promulgare a legii de adoptare a bugetului de stat, fie remiterea acesteia Parlamentului.Executia bugetara consta in realizarea veniturilor la termenele si cuantumul prevazut si efectuarea cheltuielilor conform destinatiei prevazute.Procedura bugetara- totalitatea actelor si operatiunilor cu caracter normativ si tehnic, infaptuite de organe specializate ale statului in scopul elaborarii, adoptarii, executarii si incheierii bugetului de stat.

Proces bugetar – procesul care incepe cu elaborarea bugetului de stat si se termina cu adoptarea darii de seama despre executarea lui pentru anul bugetar respectiv.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships