Actul Unic European e numit “unic” deoarece el determina atit cooperarea europeana in domeniul politic, cit si activitatea comunitatilor europene. Acesta a urmarit relensarea constructiei comunitare prin realizarea unei mari piete interioare, care trebuia facuta ina la sfirsitul anului 1992. s-a purces la inlaturarea tuturor barierelor fizice, tehnice si fiscale care perturbau libera circulatie ameliorindu-se nivelul cresterii economice comunitare, capacitatea sa de a crea noi locuri de munca. Astfel ministrii afacerilor externe din Italia si Germania au creat proiectul actului si l-au inminat spre adoptare Consiliului European. Textul Actului Unic European a fost semnat in 2 etape, mai intii de catre 9 tari, apoi de altele 3. documentul a fost ratificat pe parcursul anului 1986 de catre 11 state. Cit priveste prvederile Actului, apoi cele mai importante schimbari au vizat domeniul institutional comunitar. In domeniul institutional, are loc modificarea ponderii participarii Parlamentului european la procesul decizional comunitar, de asemenea are loc inserarea prevederilor ce reglementau adoptarea unor decizii in Consiliul Ministrilor cu majoritatea calificata. AUE consfinteste oficial existenta juridica a consiliului european ca institutie comunitara. Pe plan material, AUE extinde domeniile de competente comunitare, anume : la chestiunile monetare, cercetare, mediu, dezvoltare. Principiul de baza fixat prin AUE e principiul subsidiaritatii. Toate aceste prevederi au prefigurat viitoarea Uniune Europeana.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships