Pentru un agent economic să poata funcţiona are nevoie de lichidităţi, iar dimensiunea relativă a acestora este apreciată prin nivelul umor indicatori care se calculează pe baza bilanţului contabil.

În practică se folosesc următoarele indicatori de lichiditate:
ACTIVE CIRCULANTE
a) RATA LICHIDITĂŢII CURENTE =
PASIVE CIRCULANTE

Valoarea optimă a acestui indicator este de la 2 la 1.

ACTIVE CIRCULANTE – STOCURI
b) TESTUL ACID =
PASIVE CIRCULANTE

Valoarea optima a acestui indicatir este de la 1 la 1.

c) RATA RECUPERĂRII RAPIDE CASH
=
A LICHIDITĂŢILOR PASIVE CIRCULANTE

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships