Indicatorii de performanţă ocupa un loc central în cadrul analizei financiare şi constau în calcularea şi interpretarea ratei rentabilităţii capitalurilor totale utilizate sau a activelor nete ( R ).

RATA PROFITUL PROFITUL
= =
RENTABILITĂŢII CAPITALURI TOTALE UTILIZATE TOTAL ACTIVE NETE

Analiza performanţelor întreprinderii se extinde cu ajutorul unei piramide de forma indicatorilor primari, secundari şi terţiari.

Profitul din exploatare
Indicatori primari: R 1 = X 100
Capitaluri totale utilizate

Profitul din exploatare
Indicatori secundari: R 2 = X 100
Cifra de afaceri
sau
Cifra de afaceri
R 2 = X 100
Capitaluri totale utilizate

Costul vânzării
Indicatori terţiari: R 3 = X 100
Cifra de afaceri
sau
Cifra de afaceri
R 3 = X 100
Active fixe
sau
Cifra de afaceri
R 3 = X 100
Active circulante

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships