In economia de piaţa profitul constituie raţiunea de a fi a unei întreprinderi. Rentabilitatea reflecta capacitatea întreprinderii de a produce profit, oglindind intr-o forma sintetica eficienta întregii activitatii economice a intreprmderii. In general rentabilitatea, ca indicator de eficienta, se determina ca raport intre efectele economice si financiare obţinute si eforturile depuse pentru obţinerea lor. Indicatorul nominalizat poate capata forme diferite, in funcţie de profitul brut sau net la numărător sau de baza de raportare care exprima efortul sau cheltuiala (activul economic; capitaluri; costul vinzarii; valoarea producţiei vindute etc.).
Rata profitului brut caracterizează nivelul profitului brut obţinut la 1 leu Vinzari nete. Mărimea lui trebuie sa ramina stabila sau sa crească in dinamica. Micşorarea nivelului acestui raport semnifica creşterea costului vinzarilor Rata profitului brut depinde de influenta următorilor factori: structura producţiei vândute; costurile producţiei vindute si preturile de vinzare. Volumul producţiei nu are o influenta directa pentru ca, actionind asupra numitorului si numărătorului in aceasi proporţie, influenta asupra ratei profitului devine nula.
Volumul producţiei influientiaza, insa, indirect prin costuri, intrucit in condiţiile in care volumul producţiei creste, costurile se reduc pe unitate de produs pe seama cheltuielelor fixe.
Rata profitului operaţional arata capacitatea întreprinderii de a obţine profit din activitatea de baza la un leu vinzari.
Rata profitului net caracterizează capacitatea întreprinderii de a produce profit net din Vinzari si reflecta profitul net obţinut in medie pe întreprindere la 1 leu Vinzari nete. Creşterea nivelului acestui coeficient marturiseste despre gestionarea eficienta a procesului de producţie. Acest coeficient depinde de mărimea cotei impozitului pe venit si de capacitatea întreprinderii de a folosi înlesnirile fiscale. In condiţiile. cind cota impozitului – stabilita rata profitului net depinde de eficienta utilizării surselor împrumutate. Rata profitului net se analizează in dinamica, si cu cit nivelul acestei rate este mai mare, cu atit mai “bogati” simt acţionarii.
Rata rentabilitatii economice caracterizează eficienta mijloacelor utilizate in procesul de producţie, indiferent de faptul, daca acestea sunt formate pe seama surselor proprii sau împrumutate de finantare. Mărimea acestui coeficient poate fi si negativa atunci cind întreprinderea suporta pierderi.
Rata economica poate fi majorata fie prin creşterea numarului de rotaţii al activelor, fie prin creşterea ratei profitului, fie prin ambele cai. Analiza ratei rentabilitatii economice se efectuiaza in dinamica si aceasta trebuie, sa fie superioara ratei de inflaţie, pentru ca întreprinderea sa se mentinea pe piaţa. Rata rentabilitatii economice trebuie sa permită întreprinderii reînnoirea si creşterea activelor sale intr-o perioada cit mai scurta.
Rata rentabilitatii capitalului avansat/ocupat im caz particular al rentabilitatii economice, deci reflecta performanta economica a utilizării fondurilor de producţie indiferent de modul de finanţare si sistemul fiscal.
Rata rentabilitatii financiare măsoară randamentul capitalului propriu, dece al plasamentului financiar pe care acţionarii 1-au depus prin cumpărarea acţiunilor întreprinderii. Rentabilitatea financiara remunerează proprietarii întreprindem prin acordarea de dividende acestora si prin creşterea rezervelor care de fapt reprezintă creştere a averii proprietarilor.
Rentabilitatea financiara depinde de rata rentabilitatii economice si de structura finantelor întreprinderii. Deşi pare surprinzător, dar creşterea rentabilitatii financiare poate fi obţinuta prin creşterea îndatorării. Nivelul înalt al acestui indicator pate fi rezutatul capitalizării insuficiente si nu a eficientei înalte a activitatii întreprinderii.
Indicatorii da baza care caracterizează eficienta activitatii întreprinderii in perioada raportata sunt prezentaţi in tabelui de mai jos:
Tabelul 7
Calculul coieficientilor rentabilitatii
Nr.
Vinzari nete
La 31.12.98
La 31.12.97
1
Vinzari nete
86069721
72854560
2
Proflt brut
21857012
11452518
3
Rezutatul din activitatea operaţionala
7908689
2524580
4
Profit p. de gestiune prin impozitare
2139010
2480266
5
Profitul net
1114628
1739448
6
Valoarea mede a activelor
88308192
85040161
7
Valoarea medie • capitalului propriu
62540834
52546525
8
Rata profitului brut,% (rd2 :rd1)
25.4
15.7
9
Rata profitului operational,% (rd.3 : rd.1)
9.2
3,5
10
Rata rentabilitati econ. a acUvlor,%a activelor
2.4
2.9
11
Rata rentabilitatii activelor,% (rd.5 : rd.6)
1.3
2.0
12
Rata rentabilitatii financiare (rd.5 : rd.7)
1.8
3.3
In perioada de referinţa s-a pronunţat clar următoarele tendinţe: s-a majorat rata profitului brut; rata profitului operaţional, iar pe de alta parte s-a produs o reducere a rentabilitatii financiare si a celei economice.
Astfel in anul de gestiune din fiecare leu de Vinzari s-au obţinut 25.4 bani profit brut fata de 15.7 bani in anul precedent ceea ce vorbeste despre reducerea relativa a costului vinzarilor.
Daca vom examina profitul din activitatea operaţionala acesta de asemenea a crescut la fiecare leu de vinzari de la 3.5 bani la 9.2 bani, ceea ce marturiseste despre creşterea profitabilitatii producţiei fabricate. De asemenea se observa o tendinţa negativa de descreştere a ratei rentabilitatii economice de la 2.9% la 2.4%, adică fiecare leu depus in active a adus întreprinderii in anul de gestiune 2.4 bani profit pina la impozitare.
Trezeşte îngrijorare micşorarea profitului net care la rindul sau a condus la scăderea rentabilitatii financiare. Astfel daca in anul precedent fiecare leu de mijloace proprii a castigat 3.3 bani din profitul net, in anul de gestiune – 1.8.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships