Analiza structurii surselor de formare a patrimoniului se efectuiaza in scopul aprecierii stabilitatii financiare a întreprinderii sau cu alte cuvinte, a gradului de dependenta a întreprinderii de sursele atrase si împrumutate. Analiza structurii surselor de finanţare a activitatii întreprinderii se efectuiaza in baza unui şir de indicatori, care in literatura de specialitate se mai numesc coeficienti ai structurii capitalului; independentei financiare; de acoperire; de solvabilitate; de îndatorare sau coeficienţi de plata; Aceşti coeficienţi ii vom calcula in Capitolul ni. Aşadar, in structura surselor de formare a mijloacelor patrimoniului intra: Datoriile reprezintă obîigatiile banesti ale întreprinderii fata de creditori. Unele din aceste angajamente trebuie sa fie achitate in decursul anului (pe termen scurt), altele – după o perioada mai indelungata de timp (pe termen lung). Astfel in componenta datoriilor sunt incluse creditele si împrumuturile bancare primite, datoriile aferente facturilor comerciale, bugetului, personalului, si altor creditori. Datoriile aferente creditelor si împrumuturilor bancare primite sunt reflectate in bilanţ tinand cont de dobinzile aferente plaţii la finele perioadei de gestiune.
Capitalul propriu reprezintă diferenţa dintre valoarea activelor si valoarea pasivelor, adică valoarea patrimoniului cu efectuarea tuturor obligatiunilor. Capitalul propriu cuprinde:
capitalul statutar si suplimentar; capitalul secundar; profit nerepartizat; rezerve.
Tabelul 4
Structura surselor patrimoniului întreprinderii
Nr
Categorii de pasive
Existente la 31.12.97
Existente la 31.12.97
Devieri
Suma
%
Suma
%
Total pasiv (980), inclusiv:
96776223
100
79840161
100
16936062
1
Capital propriu (650), din care:
70025144
72.4
55046525
68.9
14988619
1.1.
Capital statutar (520)
25977676
37.1
25977676
47.2
0
1.2.
Rezerve (560)
764596
1.1
16635335
30.2
-15870739
1.3.
Profit nerepartizat (610), din care:
11781437
16.8
12433514
22.6
-652077
1.3.1.
Profit nerepartizat a anilor precedenti (580)
10667760
15.2
10665836
19.4
1924
1.3.2.
Profit net (590)
1114628
1.6
1739448
3.2
-624820
1.4.
Capital secunddar (640)
315114345
45
0
0
31511435
2.
Capital imprumutat (770) + (970), din care:
26741079
27.6
2477936636
31.1
-2.45E*09
2.1.
Datorii pe termen scurt (970)
22350341
64.2
19356596
57
2993745
2.2.
Datorii pe termen lung (770)
10545676
30.3
13633974
40.1
-3088298

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships