Bugetul de stat al RM este alcatuit din: veniturile bugetare si cheltuielile bugetare.
A) Partea veniturilor bugetare cuprinde : venituri curente fiscale, nefiscale, din operatiunile cu capital si transferurile. Veniturile fiscale. I categorie – este formata din impozitul pe venit, constituind : imp.retinut de intreprinderi,institutii,organizatii ; imp .calculat de organele fiscale ; imp. intreprinderilor mixte si celor cu investitii straine . II categorie – o constituie impozitele interne pe marfuri si servicii : TVA la marfurile; impozitul privat ; accizele produse.III categorie de venituri : impozitele asupra comertului international : taxa vamala ; tariful vamal ; taxele de export. Veniturile nefiscale. I categ este formata din venituri din activitatea de antreprenoriat si de proprietate : dividendele aferente cotei de participare a statului in sociatati pe actiuni ; venitul net al BNM ; arenda pentru patrimoniul de stat. II categ : taxe si plati administrative : taxele percepute de politia rutiera ; taxa pentru elaborare de pasapoarte, legitimatii. III categ : amenzile si sanctiunile administrative : amenzile aplicate de politia rutiera,economica ; veniturile provenite de la confiscari.
B) Partea veniturilor bugetare e formata din :
Clasificatia functionala a cheltuielilor bugetare – grupeaza aceste cheltuieli in functie de obiectivele urmarite de stat, fiind create pe categoriile principale de cheltuieli: activitatea externa; apararea nationala; jurisdictia constitutionala; autoritatile judecatoresti; mentinerea ordinii publice; invatamintul; arta, cultura ; excedent; deficit etc.
Clasificatia organizationala a cheltuielilor bugetare – grupeaza veniturile dupa institutiile insarcinate cu incasarea lor, iar cheltuielile dupa institutiile imputernicite cu efectuarea lor. Clasificarea bugetara dupa criteriul organiztional se face dupa 2 criterii: – ministere, departamente, municipii, raioane s.a.; – intreprinderi, institutii, , organizatii, platile si actiunile finantate de la buget.
Clasificatia economica a cheltuielilor bugetare – are menirea de a preciza speciile si subspeciile de cheltuieli limitative admise si finantate din bugetul de stat si anume: cheltuieli curente; cheltuieli capitale ; acordarea de imprumuturi de la buget si rambursarea lor ; plata dobinzilor si rambursarea creditelor contractate de ordinatorii principali de credite ; procurarea de actiuni.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships