Min.Fin. încheie cu agentul economic care solicită garanţie de stat un contract privind măsurile de asigurare a rambursării împrumutului garantat de stat.
Conform acestui contract, agentul economic îşi asumă faţă de Ministerul Finanţelor anumite obligaţii. Contractul (acordul) de garanţie include: denumirea şi adresa agentului economic beneficiar de împrumutul garantat de stat; denumirea şi adresa instituţiei financiare care acordă îmjprumutul garantat de stat; obiectul garanţiei de stat; suma garanţieii de stat; forma de angajament al Ministerului Finanţelor; terrmenul de valabilitate a garanţiei de stat până la care obligaţia des plată a Ministerului Finanţelor este exigibilă; condiţiile de plată; condiţiile în care garanţia de stat poate fi executată; obligaţiile iinstituţiei financiare care acordă împrumutul garantat de stat privind măsurile pentru obţinerea rambursării împrumutului acordat şi plăţii dobânzilor aferente.
Dacă agentul economic nu-şi îndeplineşte obligaţia de plată, atunci instituţia financiară creditoare prezintă Ministerului Finanţelor o cerere de plată prin care solicită acestuia executarea garanţiei de stat. Cererea de plată include suma principală şi dobâmda care urmează să fie plătite instituţiei financiare creditoare de Min.Fin., conform contractului (acordului) de garanţie.
Dacă creditorii au depus cereri de plată, respectând condiţiile stipulate în contractele (acordurile) de garanţie încheiate, atunci garantul este dator să-şi onoreze obligaţiile, garanţiile de stat pentru împrumuturi sunt convertite în datorie de stat.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships