Contributia pentru asigurarile sociale de stat, este platita pentru institutiile, intreprinderile, organizatiile si celelalte PJ, de catre detinatorii patentelor de intreprinzator, precum si de celelalte persoane fizice si alte subiecte de drept ai caror salariati si angajati sunt cuprinsi in aceste asigurari ca beneficiari ai pensiilor, indemnizatiilor, ajutoarelor banesti acordate in cadrul acestor asigurari. Sunt 2 modalitati de asigurare a persoanelor : asigurarea sociala obligatorie prin efectul legii si asigurarea social ape baza de contract individual . In sistemul public sunt asigurate obligator prin efectul legii: 1) persoana care desfasoara activitate in baza contractului individual de munca; 2) persoana care desfasoara activitate in functie elective sau este numita la nivelul autoritatii executive, legislative si judecatoresti, pe durata mandatului; 3) pesoana care realizeaza un venit anual echivalent cu cel putin 4 salarii medii pe economie si este in una din situatiile prevazute de lege ; 4) persoana care realizeaza un venit anual echivalent cu cel putin 3 salarii medii lunare pe economie, conform situatiilor prevazute de lege ; 5) persoana care realizeaza prin cumul un venit anual echivalent cu cel putin 4 salarii medii pe economie. A doua categorie de salariati o constituie persoanele asigurate pe baza de CIM . In aceasta categorie sunt persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu prin efectul legii. Evidenta dr. si obl. de a.s. in sistemul public se realizeaza pe baza codului personal de asigurari sociale. Fiecarui asigurat in sistemul public i se atribuie un singur cod personal de asigurari sociale.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships