Asigurarea obligatorie de asistenta madicala  este un sistem garantat de stat de aparare a intereselor populatiei in domeniul ocrotirii sanatatii prin constituirea , din contul primelor de asigurare, a unor fonduri banesti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a starilor conditionate de survenirea evenimentelor asigurate. AOAM se face prin contracte incheiate intre subiectii asigurarii de asistenta medicala. Programul unic  este elaborat de Ministerul Sanatatii si aprobat de Guvern, si cuprinde lista maladiilor si starilor ce necesita asistenta medicala.
SUBIECTII   ASIGURARII sunt :
– asiguratul ;   – persoana asigurata;  – asiguratorul;  – prestatorul de servicii medicale.
Calitatea de asigurat pentru persoanele angajate, inclusi angajatii sferei bugetare, o are intreprinderea, institutia, organizatia cu orice forma de proprietate.
Calitatea de asigurat pentru persoanele neangajate o are:
                     autoritatea adm.pub.loc., pentru copii de virsta prescolara, elevii invatamintului primar, gimnazial si liceal, someri, pensionari ;

                     Guvernul, pentru elevii sistemului invatamintului secundar profesional, studentii institutiilor de invatamint superior, invalizi si alte categorii social vulnerabile.
Sistemul asigurarii obligatorii de asistenta medicala
Asigurarea obligatorie de asistenta medicala a persoanelor angajate se efectuiaza din contul mijloacelor patronului si a salariatului.
Asigurarea obligatorie de asistenta medicala a persoanelor neangajate se efectuiaza din contul bugetului de stat si al bugetelor locale.
Contractul de asigurare obligatorie de asistenta medicala
Intre asigurat si asigurator se incheie obligator un contract de asigurare obligatorie de asistenta medicala. Persoanei asigurate i se elibereaza o polita de asigurare obligatorie de asistenta medicala.
Contractul de acordare a asistentei medicale in cadrul asigurarii obl. de asistenta medicala
Se incheie intre asigurator si institutia medicala.
Asigurarea de asistenta medicala a cetatenilor straini si apatrizilor
Se face la trecerea frontierei de stat a RM sau la eliberarea vizei.
Drepturile si obligatiile subiectilor asigurarii obligatorii de asistenta medicala
Asiguratul este in drept  sa efectuieze controlul indeplinirii clauselor contractului de asigurare obligatorie de asistenta medicala.
Asiguratul este obligat :
                     sa incheie contract de asigurare obligatorie de asistenta medicala cu agentia teritoriala a Companiei Nationale de Asigurari in Medicina ;
                     sa achite primele de asigurare in modul stabilit de prezenta lege si de contractul de asigurare obligatorie de asistenta medicala ;
                     sa nu impiedice realizarea masurilor de depistare si studiere a factorilor cu influienta nefavorabila asupra sanatatii contingentului care urmeaza sa fie asigurat ;
                     sa  prezinte asiguratorului, lista de evidenta nominala a persoanelor asigurate ;
                     sa comunice in scris, in termen de 15 zile, toate schimbarile survenite.
Persoana asigurata are dreptul :
                     sa aleaga institutia medicala primara si medicul de profil general ;
                     sa i se acorde asistenta medicala pe intreg teritoriul RM ;
                     sa beneficieze de servicii medicale in volumul si de calitatea prevazute in Programul unic, indiferent de marimea primelor de asigurare achitate ;
                     sa intenteze actiuni asiguratului, asiguratorului, institutiei medicale.
Persoana asigurata este obligata :
                     sa pastreze polita de asigurare obligatorie de asistenta medicala si sa o prezinte in cazul in care se adreseaza institutiei medicale ;
                     sa achite direct institutiei medicale, la momentul acordarii asistentei medicale, acea parte din costul serviciilor medicale ce i-au fost acordate peste volumul prevazut in Programul unic.
Compania Nationala de Asigurari in Medicina – organizatie de stat autonoma, nonprofit si se infiinteaza inmodul stabilit de legislatie.
Platitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala sint :
                     unitatile ; – angajatii unitatilor ; – aut.adm.publice centrale si locale ; – persoane fizice care desfasoara activitate de intreprinzator in conformitate cu legislatia.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships