Printre acestea se regăsesc reformarea principalelor instituții de drept, dar și curățarea sistemului de oameni corupți. Masurile au fost anunțat în cadrul unei conferințe de presă de către co-președinții blocului ACUM.
1. Curățarea organelor de justiție de oameni corupți și vulnerabili
Aprobarea unei legi speciale privind evaluarea extraordinară a integrității și profesionalismului tuturor judecătorilor și procurorilor, inclusiv sub aspectul emiterii actelor ilegale, precum și prin verificarea averilor acestora raportate la veniturile oficiale. Comisia va fi constituită din experți străini în drept (judecători și procurori) împreună cu reprezentanți ai societății civile. Rezultatele comisiei vor fi obligatorii pentru Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) și pentru președintele țării. Comisia va dispune de dreptul adresării în instanțele judiciare cu solicitarea confiscării averilor nejustificate. Comisia va începe evaluarea din sus în jos, astfel încât, în primul rând, să fie evaluați Procurorul General, Președintele Curții Supreme de Justiție, judecătorii Curții Supreme de Justiție și membrii CSM.
2. Reformarea Consiliului Superior al Magistraturii
Vom reforma CSM prin următoarele acțiuni: excluderea Procurorului General, ministrului justiției și Președintelui Curții Supreme de Justiție din componența CSM; alegerea membrilor societății civile în cadrul CSM printr-o procedură transparentă; asigurarea reprezentativității judecătorilor instanțelor de toate nivelurile în cadrul CSM; alegerea judecătorilor în CSM de către Adunarea Generală a Judecătorilor, astfel încat aceștia să constituie o majoritate preponderentă a membrilor CSM.
3. Crearea cu sprijinul partenerilor externi a unui Departament Național Anticorupție și a Curții Specializate Anticorupție
Aceste instituții (DNA și CSA) vor examina exclusiv cazurile de mare corupție, iar în cadrul lor vor activa inclusiv procurori și judecătorii din alte țări.
4. Meritocrație în cariera judecătorilor și procurorilor
Vom asigura acest lucru prin numirea, promovarea și transferarea judecătorilor și procurorilor conform unor criterii obiective bazate pe merit, ţinând seama de pregătirea profesională, de integritatea, de competențele şi eficienţa candidaţilor printr-o procedură transparentă; excluderea imixtiunii factorului politic sau a favoritismului la numirea și promovarea judecătorilor și procurorilor; excluderea termenului inițial de 5 ani de numire a judecătorilor; responsabilizarea judecătorilor prin perfecționarea cadrului legal de tragere la răspundere disciplinară a judecătorilor; reducerea numărului de procurori.
5. Reformarea CSJ
Vom reforma Curtea Supremă de Justiție prin micșorarea numărului de judecători, revizuirea unor competențe pentru ca aceasta să devină un real îndrumar al aplicării uniforme a legii pentru toate judecătoriile și solicitarea asistenței internaționale pentru delegarea unor judecători străini în componența acestei entități.
6. Consolidarea ANI
Vom consolida Autoritatea Națională de Integritate și vom aplica în mod autentic mecanismul confiscării averilor nejustificate. Va fi invitată o misiune internațională de specialiști care vor lucra împreună cu inspectorii de integritate.
7. Investigarea reală a furtului miliardului
Vom publica Raportul Kroll 2 și vom asigura investigarea reală a furtului miliardului. Investigarea va fi efectuată cu implicarea procurorilor străini. Vom recupera banii furați, inclusiv prin cooperarea cu serviciile speciale din alte țări. Vom anula legea care prevede achitarea miliardului de către cetățeni.
8. Anularea legii „cetățeniei prin investiție”
Vom desecretiza informațiile privind beneficiarii amnistiei capitalului și vom verifica repetat toți declaranții sub aspectul legalizării miliardelor furate din sistemul bancar și spălării de bani. Vom anula legea care prevede acordarea cetățeniei contra cost (legea ”cetățeniei prin investiție”) și vom desecretiza toți beneficiarii acesteia.
9. Aprobarea Legii Magnitsky
Vom aproba Legea Magnitsky care va prevedea restricționarea intrării în Republica Moldova a persoanelor care au comis acte grave de corupție și violare a drepturilor omului, retragerea sau refuzul de acordare a cetățeniei Republicii Moldova persoanelor respective, interdicția de utilizare a sistemului bancar autohton și aplicarea măsurilor restrictive asupra bunurilor deținute de persoanele date pe teritoriul Republicii Moldova.
10. Asigurarea respectării drepturilor omului
Vom asigura excluderea aplicării nejustificate a arestului și a interceptării convorbirilor telefonice; introducerea unei sistem electronic de evidență a cazurilor investigate de poliție și procuratură, pentru a exclude abuzurile din partea acestora; eradicarea torturii și ameliorarea condițiilor de detenție din instituțiile de detenție, inclusiv cele psihiatrice.
11. Instituirea unui mecanism similar MCV care există în România
Vom crea un sistem de evaluare periodică a rezultatelor din sectorul justiţiei la nivelul Uniunii Europene similar Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) instituit în România şi în Bulgaria în 2007.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships