Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord este o alianţă politico-militara stabilită în 1949, prin Tratatul Atlanticului de Nord semnat în Washington pe 4 aprilie, 1949 . Pe lângă apărarea reciprocă NATO la momentul creării avea ca scop să formeze un puternic bloc militar care să lupte cu influenţa sovietică . La fel SUA urmărea prin NATO să-şi lărgească influenţele în Europa şi să limiteze influenţele URSS-ului în lume . Astfel au fost atrase în tabăra NATO Grecia şi Turcia care la acel moment nu erau sub nici o influenţă , nici sovietică nici americană . SUA prin cuvântul său greu din cadru NATO putea influenţa pe ceilalţi membri să participe la anumite acţiuni militare convenabile acesteia . Ca urmare URSS-ul creează Pactul de la Varşovia sau Tratatul de la Varşovia, numit în mod oficial Tratatul de prietenie, cooperare şi asistenţă mutuală a fost o alianţă militară a ţărilor din Europa Răsăriteană şi din Blocul Răsăritean, care voiau să se apere împotriva ameninţării pe care o percepeau din partea alianţei NATO (care a fost fondată în 1949). Crearea Pactului de la Varşovia a fost grăbită de integrarea Germaniei de Vest “remilitarizată” în NATO prin ratificarea de către ţările ocidentale a Înţelegerilor de la Paris. Tratatul de la Varşovia a fost iniţiat de către Nikita Hruşciov în 1955 şi a fost semnat la Varşovia pe 14 mai 1955. Ca şi NATO pentru americani sovieticii sperau să se folosească de un ajutor militar din partea statelor blocului comunist în caz de vre-un război , URSS-ul mai urmărea şi menţinerea influenţei în statele blocului comunist prin OTV. Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER) a fost creat la iniţiativa URSS în 1949 ca organizaţie economică a statelor comuniste europene pentru a constitui un echivalent al Comunităţii Economice Europene.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships