Autorizatia de perfectionare activa

Regimul vamal de perfectionare activa este o practica utilizata de
toate statele Uniunii Europene, fiind reglementata de Codul Comunitar. Acest regim a fost adoptat si de alte tari din afara UE, inclusiv Romania in contextul alinierii legislatiei romanesti la cea comunitara.
Regimul de perfectionare activa este un regim vamal care permite importul temporar de marfuri din terte tari fara achitarea taxelor vamale si a drepturilor aferente acestora, adica fara ca aceste marfuri sa fie supuse masurilor de politica comerciala, daca acestea sunt prelucrate si reexportate in intregime sub forma produselor finite.
Regimul de perfectionare activa face parte din regimurile vamale suspensive. Regimurile vamale suspensive sunt operatiuni cu titlu temporar care au drept efect suspendarea platii taxelor vamale in anumite conditii si termene prestabilite.
Regimul vamal suspensiv creaza posibilitatea ca marfurile care nu sunt destinate consumului intern sa circule liber pe teritoriul tarii respective. De asemenea prin acest regim se atrag marfuri pentru a fi utilizate temporar sau pentru a fi prelucrate. Regimul vamal suspensiv se solicita de catre titularul operatiunii comerciale. Autoritatea vamala aproba cererea doar daca poate asigura supravegherea si controlul regimului vamal suspensiv.
Regimul de perfectionare activa consta in supunerea pe teritoriul Romaniei la una sau mai multe operatii de transformare sau prelucrare a:
a) marfurilor straine destinate a fi reexportate in afara teritoriului vamal al Romaniei, sub forma de produse compensatoare, fara a face obiectul incasarii drepturilor de import sau al masurilor de politica comerciala.
b) marfurilor importate, introduse in circuitul economic, daca ele sunt exportate in afara teritoriului Romaniei sub forma de produse compensatoare. Regimul de perfectionare activa in cazul acestor produse se efectueaza cu incasarea drepturilor de import si restituirea acestora la efectuarea exportului.
In regimul de perfectionare activa se pot face urmatoarele operatiuni:
• prelucrarea marfurilor, inclusiv montajul, asamblarea si adaptarea lor la alta marfuri
• transformarea marfurilor
• repararea marfurilor, inclusiv remontarea in forma initiala
• utilizarea unor marfuri, care, desi nu se regasesc in produsele compensatoare, permit sau faciliteaza obtinerea acestor produse, chiar daca ele dispar total sau partial in timpul folosirii lor.
Rezulta ca desfasurarea acestor activitati este conditionata de obtinerea de catre agentul economic a unei autorizatii de perfectionare activa. Aceasta autorizatie este este eliberata de catre autoritatea vamala pe raza careia isi desfasoara activitatea agentul economic, in cazul firmei Mondostar aceasta fiind Directia Regionala Vamala Brasov. Aceasta autoritate vamala fixeaza conditiile in care trebuie sa se desfasoare operatiunea pentru care se elibereaza autorizatia de perfectionare activa, stabilind in mod special termenele pentru operatiunile de import si export.
Autorizatia de perfectionare activa este solicitata de catre societatea Mondostar pentru operatiunile comerciale efectuate cu fiecare client in parte. Autoritatea vamala acorda aceste autorizatii pentru perioade de timp diferite, in functie de reputatia fiecarei firme si de contractele comerciale incheiate cu partenerii straini.
Termenul de valabilitate al autorizatiei de perfectionare activa acordata firmei Mondostar este de 2 ani. Acest termen a fost prelungit de-a lungul timpului, el fiind initial de 3 luni, fiind extins ulterior la 9 luni, 1 an, ajungand in prezent la 2 ani. Aceasta deoarece societatea Mondostar a demonstrat ca relatiile comerciale cu clientii sunt solide, iar contractele sunt incheiate pe o durata lunga de timp. Termenul de reexport al produselor finite este de 6 luni de la data intrarii in tara a materiilor prime si materialelor.
Autorizatia de perfectionare activa este eliberata pe baza unei cereri de autorizare – anexata la lucrare – inaintata Directiei Regionale Vamala Brasov (in cazul firmei Mondostar). O astfel de autorizatie este anexata la lucrare, ea fiind emisa pentru operatiunile comerciale cu firma BOSS pe baza facturii proforma, deoarece la vremea respectiva nu fusese incheiat inca contractul comercial.
Cererea de autorizare a regimului de perfectionare activa cuprinde:
1. Denumirea, statutul juridic si sediul
a) pentru solicitant
b) pentru operator
2. Sistemul solicitat – sistem cu rambursare
3. Modalitati speciale solicitate
a) compensate prin echivalent
b) export anticipat
4. Marfurile destinate
a) denumirea comerciala si/sau tehnica
b) mentiuni relative la clasificarea in nomenclatura combinata
c) cantitatea prevazuta
d) valoarea prevazuta
e) originea
5. Produse compensatoare si exportul prevazut
a) denumirea comerciala si/sau tehnica
b) mentiuni privitoare la clasificarea in nomenclatura combinata
c) produse compensatoare principale
d) export prevazut
6. Rata de randament(in cazul firmei Mondostar 100%)
7. Natura procesului de perfectionare
8. Locul unde are loc operatiunea de perfectionare
9. Durata maxima a fi necesara pentru
a) realizarea operatiunilor de perfectionare si decalarea produselor compensatoare
b) aprovizionarea si transportul catre Romania a marfurilor straine
10. Mijloace de identificare preconizate
11. Nominalizarea vamilor
12. Durata preconizata a autorizatiei
13. Marfuri echivalente
14. Importator autorizat sa plaseze marfurile
15. Mentiuni referitoare la autorizatiile anterioare
Aceasta cerere este insotita de urmatoarele anexe: Consum, Natura procesului de perfectionare, Produse compensatoare si exportul prevazut si Mijloace de identificare preconizate. Toate acestea sunt prezentate alaturi de cerere ca anexe la lucrare.
Daca cererea este aprobata se elibereaza Autorizatia de perfectionare activa, care cuprinde:
1. Denumirea, actul constitutiv si sediul
2. Sistemul autorizat
3. Modalitati speciale solicitate
4. Marfuri destinate a suferi operatiuni de perfectionare
5. Produse compensatoare
6. Rata de randament
7. Felul perfectionarii
8. Locul unde se efectueaza operatiunea de perfectionare
9. Termenul de reexport
10. Termenul de plasare a marfurilor de import sub regim
11. Mijloace de identificare stabilite
12. Unitati vamale desemnate
13. Termen de valabilitate a autorizatiei
14. Marfuri echivalente

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships