Masurile preventivepot fi aplicate de catre procuror, din oficiu sau la propunerea organului de urmarire penala, doar in cazul in care exista suficiente temeiuri rezonabile de a presupune  ca banuitul, invinuitul, inculpatul ar putea sa se ascunda de organul de urmarire penala, sa impiedice stabilirea adevarului in procesul penal sau sa savirseasca alte infractiuni. Arestarea preventiva si masurile preventive alternative arestarii se aplica doar in cazurile unei arestari rezonabile privind savirsirea unei infractiuni pentru care legea prevede pedeapsa privativa de libertate  pe un termen mai mic de 2 ani. La solutionarea aplicarii masurii preventive se vor lua in considerare : caracterul si gradul prejudiciabil al faptei incriminate ; persoana b,i,i ; virsta si starea sanatatii lui ; ocupatia lui ; situatia familiala si prezenta persoanelor intretinute ; starea lui materiala ; prezenta unui loc permanent de trai s.a.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships