1. siguranţa plăţii – se angajează o bancă în susţinerea mecanismului de derulare; în acreditivul documentar confirmat şi irevocabil angajamentul a două bănci, una din cele mai sigure metode de plată,
2. formalismul acreditivului documentar – banca nu vede marfa ci verifică numai documentele. Acreditivul prezintă un supliment de formalism faţă de alte tehnici de plată, banca insistând asupra conformităţii documentului în raport cu ordinul de deschidere a acreditivului documentar ( se întocmesc trei documente: ordinul de deschidere, deschiderea acreditivului documentar şi notificarea băncii exportatorului). Documentele trebuie redactate în limba care s-a cerut şi în numărul de exemplare cerut.
3. independenţa faţă de contractul de bază – acreditivul poate să cuprindă şi alte elemente faţă de contractul iniţial, banca ia în considerare ordinul de deschidere a acreditivului documentar. Contractul de bază este suport de bază , pe baza căruia se face plata.

4. adaptabilitatea – în cazul unui reexport, plata se face prin :
a. Acreditiv documentar transferabil – cumpărătorul cunoaşte exportatorul iniţial, b. Acreditiv documentar subsidiar – cumpărătorul nu cunoaşte exportatorul iniţial.
5. fermitatea angajamentului bancar – indiferent dacă acreditivul documentar e revocabil sau irevocabil, banca se angajează să facă plata.

PĂRŢILE IMPLICATE

1. ordonatorul acreditivului documentar – importatorul/beneficiarul unei prestaţii sau cel care iniţiază operaţiunea,
2. beneficiarul acreditivului documentar – exportatorul/prestatorul de servicii. El este cel în favoarea căruia banca importatorului s-a angajat la plată,
3. banca emitentă – banca care, la solicitarea importatorului, care este ordonatorul acreditivului documentar, îşi asumă în scris angajamentul de plată în anumite condiţii şi termene.
Acest angajament ea îl poate refuza:
– direct – în sensul în care ea însăşi efectuează plata;
– indirect –în sensul că desemnează o altă bancă să efectueze plata.
4. banca corespondentă – banca prin care banca emitentă transmite telexul acreditivului documentar spre a fi comunicat beneficiarului acreditivului.

Aceasta poate fi:
– banca verificatoare sau avizatoare – în cazul în care plata documentelor are loc la banca emitentă sau plata este solicitată la o terţă bancă,
– banca plătitoare – se poate afla în ţara exportatorului sau într-o terţă ţară,
– banca trasă – când plata urmează să fie făcută prin cambii trase asupra unei bănci. Banca asupra căreia au fost trase cambiile şi care la scadenţă le va achita se numeşte banca trasă.
– banca negociatoare – în practica bancară anglo-saxonă, acreditivul documentar presupune utilizarea unei cambii trase asupra băncii emitente şi, deci, locul plăţii este la ea (domiciliul trasului). În măsura în care o altă bancă decât banca emitentă este insărcinată cu negocierea, aceasta înseamnă că banca negociatoare este autorizată să preia documentele de la expeditor şi să i le achite, contra unui comision de negociere şi să le remită băncii emitente.
– banca confirmatoare – banca care la angajamentul de plată asumat de banca emitentă, adaugă propriul ei angajament egal ca valoare şi condiţii.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships