1) PIATA DE MARFURI SI VALORI;
Bursele de marfuri tranzactioneaza bunuri cu anumite caract.:
– sunt bunuri generice ( se pot masura, cântari etc)
– sunt fungibile (pot fi inlocuite unele cu altele)
– caract. standardizabil.; marfa poate fi impartita pe loturi livrabile
– sunt depozitabile
– sa aiba un grad redus de prelucrare

Def.: Bursele de valori sunt locuri unde se efect. vânz/cump. de hârtii de valoare (actiuni, bonuri de tezaur etc.); totodata, la bursele de valori se pot realiza si operatiuni cu valute, metale pretioase sau efecte de comert.

2) PIATA “SIMBOLICA”
Bursa este o piata dematerializata unde se incheie contractul dintre parti, identificarea si circulatia marfurilor realizându-se in afara acestei piete. Aici se tranzactioneaza in principiu titluri rezultate din operatiuni financiare.

3) PIATA LIBERA – model perfect de piata
4) PIATA ORGANIZATA
Tranzactiile se realizeaza conform unor principii, norme si reguli cunoscute de participanti. Se urmareste credibilitatea, garantia de seriozitate.

5) PIATA REPREZENTATIVA
Functia centrala a bursei este tocmai de a stabili zilnic nivelul pretului acel pret care asigura volumul maxim de tranzactii.
Bursele sunt piete specifice, mecanisme de concentrare a cererii si ofertei pt. anumite categorii de marfuri ori pt. valori in scopul realizarii de tranzactii intr-un cadru organizat si in mod operativ, in conditii de libera concurenta. Bursa este piata prin excelenta.

PIATA FINANCIARA Si BURSA

1) Activele si titlurile financiare
Activul desemneaza un bun care are valoare pt. detinatorul sau. El poate reprez. o valoare de schimb, atunci când bunul serveste la obtinerea unui alt bun; sau o val. de investitie când este folosit pt. valorificare economica.

Tipuri de active
– reale (bunururi corporale sau care gen. venituri)
– financiare (inscrisuri)

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships