Spre deosebire de acţiunile unor indivizi care, ocazional, se asociază pentru a comite infracţiuni , o organizaţie criminală constituie o asociaţie premeditată, concepută până la cele mai mici detalii în ceea ce priveşte  rolul şi modul de acţiune al celor ce o constituie. Efectele sale: secătuirea puterii societăţii, ameninţarea stabilităţii guvernării, determinarea creşterilor taxelor, periclitarea securităţii individuale şi colective, controlul exercitat asupra sindicatelor şi influenţele asupra structurilor de putere politică şi economică.În varianta clasică a unei organizaţii criminale pot fi o serie de trăsături specifice:
  a) STRUCTURA – membrii reţelei au sarcini şi responsabilităţi în funcţie de pregătirea şi abilitatea specifică a fiecăruia. Însă şi structura se caracterizează prin ierarhie strictă şi autoritate. b) ERMETISM SI CONSPIRATIVITATE. Această trăsătură derivă atât din vechea origine socio-culturală a fenomenului cât şi din necesităţi obiective determinate de nevoia de autoprotecţie, de evitare a penetrării propriilor rânduri de către organismele abilitate prin lege. Într-o altă opinie avizată, pericolul grav pe care îl reprezintă aceste organizaţii criminale derivă din subcultura sa arhaică, mult mai interiorizată şi mai bogată, tradusă din selectarea riguroasă a recruţilor şi din capacitatea de fier de a impune membrilor săi reguli neiertătoare de conduită care sunt fără excepţie respectate. Discreţia şi respectarea legii tăcerii omerta, sunt calităţi indispensabile pentru fiecare membru al unor astfel de organizaţii. Componenţii lor riscă să fie eliminaţi fizic în caz de trădare. În ultimii ani, ca urmare a eforturilor depuse în plan naţional şi internaţional, un număr important al capiilor organizaţiilor criminale  au fost capturaţi şi deferiţi justiţiei. Unii dintre ei au vorbit. Ca urmare regula conspirativităţii s-a întărit şi mai mult, limitând la minimum atât legăturile între membrii reţelei cat si circulaţia de informaţii în interiorul reţelei, sau asupra severităţii selecţiei de noi membri.
  c) FLEXIBILITATE,RAPIDITATE SI CAPACITATE DE INFILTRARE. În timp organizaţiile criminale de tip mafiot au dovedit o extraordinară capacitate de adaptare atât în  privinţa domeniilor preferate de activitate, cât şi la condiţiile concrete, social-politice şi istorice din ţările în care s-au constituit.
              Plecând de la domenii minore ale economicului, organizaţiile criminale au ajuns să coordoneze cea mai mare parte a traficului mondial cu stupefiante, arme, muniţii, să fie proprietare ale unor bănci şi societăţi de holding, să deţină hoteluri, cazinouri şi terenuri petrolifere să se implice în metode moderne ale crimei, cum ar fi frauda financiar- bancară, spălarea banilor şi criminalitatea informatică.
              În scopul atingerii obiectivelor proprii, structurile organizaţiilor criminale s-au implicat în lumea finanţelor, în politică, în justiţie şi politică.
  d) CARACTERUL TRANSNAŢIONAL AL ORGANIZAŢILOR CRIMINALE.
              Deschiderea largă a frontierelor, elaborarea unei legislaţii extrem de permisive factorului extern, slaba dezvoltare economică, instabilitatea politică şi corupţia din ţările sărace au creat oportunităţi şi breşe excepţionale pentru expansiunea şi mondializarea organizaţiilor criminale.
  e) ORIENTAREA SPRE PROFIT. Această trăsătură caracterizează activitatea organizaţiilor criminale. Câştigul este realizat prin menţinerea monopolului asupra domeniilor în care îşi desfăşoară activitatea: traficul cu narcotice, jocurile de noroc, pornografia, prostituţia, traficul cu arme, etc.
  f) UTILIZAREA FORŢEI. Este esenţială în atingerea propriilor  obiective şi se manifestă prin intimidare, şantaj, corupţie şi violenţă. Aceste metode sunt utilizate în două direcţii:
1)           În primul rând, pentru a menţine disciplina în interiorul propriei structuri. Odată pătruns în ”interior”, recrutul învaţă ”codul onoarei” şi legea tăcerii-omerta siciliană. Indiscreţia sau trădarea sunt pedepsite cu moartea, indiferent dacă structura criminală se numeşte Mafia, La Cosa Nostra, Yakuza, Triade, etc.
  2) Pentru a pedepsi acele persoane care nu se supun cerinţelor şi intereselor criminale sau acţionează împotriva lor.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships