Casa Nationala de Asigurari Sociale – institutie publica autonoma de interes general, cu personalitate juridica, ce administreaza si gestioneaza sistemul public de asigurari sociale.
CNAS prin intermediul Trezoreriei de Stat a Ministerului Finantelor, gestioneaza bugetul asigurarilor sociale de stat, crae este format din fonduri de a.s. pletite de contribuabilii sistemului public de asigurari sociale de stat. La baza sistemului financiar al CNAS se afla bugetul a.s. de stat – patre componenta a bugetului public national, care se aproba anual prin lege. Aceasta institutie e condusa de catre un presedinte desemnat de Guvern. Presedintele CNAS este ordonatorul principal de credite pentru bugetul a.s.s. Activitatea CNAS e supravegheata de catre Consiliul de administratie compus din 12 persoane. Presedintele Consiliului de Administratie este ministrul munci siprotectiei sociale. Consiliul de Administratie e format din reprezentanti ai Sindicatelor, Patronatelor, Guvernului si organizatiilor de pensionari. Deciziile Consiliului de administrare se adopta cu majoritatea voturilor membrilor lui, daca e cazul paritatii de voturi, cel al presedintelui consiliului este decisiv. Cheltuielile de functionare si organizare a sitemului public de asigurari sociale se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat. Aceste cheltuieli se stabilesc in prportie de pina la 5% anual raportate la cheltuielile anuale totale.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships