Principalele cauze a destrămării URSS au fost: -incapacitatea sistemului comunist de a moderniza economia, birocratizarea excesivă, reglementarea minuţioasă a tuturor produselor sociale; -lipsa libertăţii democratice, autotputernicia unui singur partid, cu o ideologie totalitară; factorul Gorbaciov; -Victor Zalawski, vorbeşte de 2 lucruri despre URSS:1)criza sistemului sovietic; 2)ascensiunea naţionalismului; -Criza economică, începînd cu anii 80; -necesitatea de reformare economică, a determinat schimbările de care era nevoie; -în martie 1985, Gorbaciov, la 54 de ani este ales Secretar General al Partidului; -destinderea internaţională; -Gorbaciov a dorit reformarea în baza postulatelor post comuniste. Perestroica: -restructurarea economică a URSS; -Altogestiunea; -admiterea elementelor de piaţă; -Cooperative, au generat forme specifice a capitalizmului sălbatic (rachete, plătirea sumei p/t protecţie); -lupta dintre „vechi”şi „nou” a creat numeroase crize în sistem. Glasnosti (Transparenţă): –a început în 1988, Conferinţa a 19 a Partidului Comunist; -mulţi consideră că socialismul a fost o imitare şi ele nu a fost implimentate niciodată cu adevărat în URSS; -mişcările p/t susţinerea Restructurării lui Gorbaciov în frunte cu fronturile populare: 1)tendinţa; 2)au fost o expresie a tendinţelor; 3)crearea serviciilor secrete a URSS; -Congrese ale poporului în frunte cu Statele Baltice; -1992, Estonia şi Letonia au făcut legili cetăţăniei care au exclus minorităţile ruse; -La Congresul 2 a Partidului sa pus problema Tratatului Molotov-Ribetrop; -descătuşarea energiilor inhibate de URSS. Noua Mentalitate: –proces de destindere internaţ. care a pus capăt R.R.; -ruşii au cedat în problema înarmărilor; -Dezarmarea-la 10 martie 1990, Lituania şi Estonia şi-a proclamat suveranitatea. CONSECINŢELE: -în aug1991, Mosc. Izbucneşte un puci; -are loc proclamarea independenţei statelor Baltice; -Acordul de destrămare a URSS la 25 dec. 1991 întrun discurs televizat de Gorbaciov; -pierde din frontiere şi puncte strategice importante, accesul la Marea Baltică, detaşarea Caucazului, e limitat accesul la resurse naturale; -declaraţia de independenţă a Ucrainei pierde din popul. 520mln de oameni, portul Odesa şi multe alte perturi importante; -obţinerea indepen. a statelor din Asia Centrală.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships