Cauzele II RM îşi au originile în IRM. Astfel, Trat. de pace de la Versailles, impus GER de către Puterile învingătoare în IRM. GER a fost declarat principalul stat responsabil de declanşarea conflagraţiei. În aceste condiţii, în GER postbelică au luat naştere numeroase formaţiuni politice animate de spiritul revanşard, printre care şi NSDAP, ajuns la putere. De asemenea, în perioada interbelică contradicţiile dintre aliaţă s-au acutizat, iar în rîndul statelor învinse a apărut aşa numitul curent revanşist. O altă cauză a constituit-o contradicţiile dintre cele două sisteme- capitalist şi socialist. Un loc deosebit în geneza războiului îi revine acordului de la Munchen, semnat de guvernele MB, FR, GER şi ITAL, conform căruia Cehoslovacia a fost cedată agresorilor şi care în curînd încetează să existe ca stat. O altă cauză a fost eşecul politicii de conciliere a guvernelor MB şi FR. Alte cauze, atît politice, cît şi economice care au declanşat războiul sînt: reducerea reparaţiilor de război care urmau să fie achitate de către GER, înarmarea GER, formarea axei Berlin-Tokyo- Roma.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships