DOMNULE PRESEDINTE,
Subsemnatul …………. domiciliat in ……………….., judetul …………………….., str. ……………………. nr. ……, etajul ……., apart. … in calitate de ………………………. chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………………. domiciliat in ………. judetul …………………….., str. ……………………. nr. ……, etajul ……., apart. …… in calitate de ………………………, pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa ……………………………………… si sa-l obligati sa-mi plateasca cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.
Apreciez obiectul cererii mele la valoarea de ………………….. lei.
            Motivele actiunii sunt urmatoarele :
            In fapt, paratul …………………………………..
            In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. …………………….. din ……………………………
            In dovedirea actiunii inteleg sa folosesc urmatoarele probe : …………………………………………….
            Martorii propusi spre a fi audiati sunt urmatorii :
1.      1.      ………………….…domiciliat in ……………….., judetul …………………….., str. ……………………. nr. ……, etajul ……., apart. …….
2.      2.      …………………… domiciliat in ……………….., judetul …………………….., str. ……………………. nr. ……, etajul ……., apart. ……
3.      3.      …………………… domiciliat in ……………….., judetul …………………….., str. ……………………. nr. ……, etajul ……., apart. ……
            Depun prezenta cerere si copii certificate de pe actele mentionate mai sus si pe care inteleg sa le folosesc ca probe, in ………… exemplare , dintre care unul urmeaza a fi comunicat reclamantului.
Semnatura paratului,
…………………………….
            Domnului presedinte al ………………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships