How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom) because we were limited by facebook to share our Opportunities!
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Cererea agregată şi oferta agregată – noţiuni generale
Cererea agregată (AD) reprezintă cantitatea totală de bunuri şi servicii cerută pe piaţă de către menaje, firme, sectorul guvernamental şi sectorul extern într-o anumită perioadă de timp. Componentele cererii agregate sunt:
1.consumul personal (C), include cheltuielile menajelor legate de procurarea bunurilor de consum curent alimentare şi nealimentare, pentru bunurile de folosinţă îndelungată, pentru servicii comunale şi culturale;
2.investiţii private brute (Ib) – reprezintă cheltuielile firmelor efectuate în următoarele direcţii:
– investiţi în maşini şi echipament;
– investiţii în construcţii;
– investiţii în stocuri.
Ib = Inete + A,
Unde,
A —deprecierea capitalului investit în perioada anterioară,
Inete – investiţii curente efectuate în anul dat.
Inete>A => economia se află în perioada de creştere;
Inete=A = stagnare;
Inete descreştere economică.
3.achiziţii guvernamentale (G) pentru procurarea de bunuri şi servicii include cheltuielile statului legate de procurarea bunurilor şi serviciilor necesare pentru întreţinerea aparatului administrativ al armatei şi poliţiei;
4.exportul net (Xn) – diferenţa dintre cheltuielile străine pentru bunurile naţionale şi cheltuielile interne pentru bunurile străine.
Ecuaţia cererii agregate este: AD=C+Ib+G +Xn
AD=C+I – economia simplă, cînd nu există intervenţia statului în economie şi nu există legătură cu străinătatea;
AD=C+I+G – economie închisă, nu există export şi import;
AD=C+Ib+G+Xn – reprezintă cererea agregată în economia deschisă.