Cerere pentru certificarea faptului ca
 o persoana se afla intr-un anumit loc
 Domnule Notar,
   Subsemnatul ……..1)…….., domiciliat in ………2)……….., judetul ……………., str. ……………., nr. …, et. …., ap. ….., va rog sa certificati ca astazi ………… ma aflu in …..3)……… .
 Semnatura,
 Domnului Notar al …………….
   1) Numele si prenumele celui care cere certificarea.
   2) Localitatea in care domiciliaza cel care cere certificarea.
   3) Localitatea in care se afla cel care cere certificarea.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships