Riscurile reprezintă anumite evenimente probabile care pot surveni pe parcursul transportului mărfurilor şi care pot avea ca urmare pierderea sau avarierea totală sau parţială atât a mărfurilor cât şi a mijloacelor de transport.
Pagubele astfel apărute nu se acoperă în totalitate ci numai acelea care se datorează unor riscuri probabile şi care sunt asigurate.
În practica internaţională a asigurărilor riscurile se împart în :
• riscuri asigurabile, care la rândul lor pot fi obişnuite,cum sunt : furtuna, naufragiul, eşuarea, coliziunea, aruncarea mărfurilor peste bord, incendiul, furtul, jaful; şi speciale , ca: transformări fizice(autoaprinderea, scurgerea lichidelor, spargerea sticlăriei), transformări chimice(încingerea cerealelor, ruginirea mărfurilor din fier, oţetirea vinului,alterarea cărnii) sau războaie, greve inundaţii, cutremure;
• riscuri excluse, cele pentru care, în cazul când apar în timpul transportului, asiguratorul nu poartă nici o răspundere: nerespectarea regulilor de transport a mărfii respective, viciul propriu al mărfii, contrastaliile, întârzierile în livrare, capturarea, confiscarea, etc.
Documentul de asigurare trebuie să corespundă cerinţelor din deschiderea acreditivului documentar atât ca tip de asigurare, cât şi ca riscuri asigurate.
Poliţa de asigurare atestă înţelegerea prin care asiguratul se angajează să plătească o sumă de bani în schimbul căreia asigurătorul îşi asumă anumite riscuri. Aceste poliţe sunt documente negociabile şi pot fi:
– nominale;
– la ordin – pot fi transmise prin andosare în alb sau plin;
– la purtător.
Ea trebuie să aibă semnătura şi ştampila societăţii de asigurări, să fie emisă în moneda în care este emis acreditivul documentar. Intrarea în vigoare a documentului de asigurare trebuie să se facă cel târziu la încărcarea mărfurilor în mijlocul de transport.
Suma de asigurat poate fi precizată în mod diferit, de exemplu:
– un procent minim asigurat ( acoperind cel puţin 110% din valoarea facturată a mărfurilor);
– un procent fix ( acoperind 110% din valoarea facturată a mărfurilor);
– limita minimă şi maximă a asigurării (acoperind minimum 110% dar nu mai mult de 130%).
Certificatul de asigurare este un document în care se dau detalii despre poliţa de asigurare şi care certifică existenţa acesteia.
În AD trebuie să se specifice clar tipul de asigurare cerut şi, eventual, ce riscuri adiţionale se mai doresc a fi acoperite. De exemplu:
– toate riscurile(all risks);
– toate riscurile, inclusiv riscurile de război, greve, tulburări şi mişcări civile( all risks incl. War risks and strike, riots and civil commotions).

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships