Sunt stabilite distinct cheltuielile pentru ordinea publica, aut.publ., apararea tarii si securitatii nationale. A) Cheltuielile bugetare pentru autoritatile publice, din aceasta categorie de cheltuieli sunt finantate organele : presedindia, parlamentul, autoritatile judecatoresti, autoritatile executive(Guvern, ministere s.a.), organele de ordine publica ale caror cheltuieli sunt finantate de catre bugetele MAI si SIS. In structura cheltuielilor pentru autoritatile publ. sunt cheltuieli curente (salariul functiei, sporurile la acesta, ajutor material ) si cheltuieli capitale (consturctia obiectelor culturale). B) Cheltuielile bugetare pentru apararea tarii, deseori numite cheltuieli militare : directe- intretinerea si inzestrarea armatei cu armament si mijloace tehnice si indirecte– pentru prgatirea si purtarea razboaielor, plata pensiilor acordate invalizilor, orfanilor si vaduvelor de razboi. In statul nostru cheltuielile pentru aparare asigura intretinerea si inzestrarea armatei, inclusiv si instruirea militara a cetatenilor.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships