Acreditivul documentar reînoibil
Este acel tip de acreditiv documentar care se utilizează pentru a acoperi valoarea unui export realizat în tranşe.
În cadrul acreditivului documentar reînnoibil se stabileşte valoarea totală a exportului şi valabilitatea de ansamblu a acreditivului documentar reînoibil.
Caracteristici:
• toate livrările sunt acoperite de un singur acreditiv documentar;
• plăţile se fac după fiecare livrare şi aceasta este tratată de bănci ca o livrare independentă, de regulă plata fiind la vedere. După efectuarea unei plăţi, valoarea acreditivului documentar se reîntregeşte automat (de unde şi denumirea);
• valoarea acreditivului este dată de valoarea unei livrări şi nu de suma tuturor livrărilor la un loc, de aceea şi comisioanele bancare sunt mai mici;
• întotdeauna aceste acreditive prevăd livrări şi plăţi parţiale permise.
Modul de revolvare a sumei se poate stabili in functie de :
-timp – cand in acreditivul documentar se prevede ca valoarea initiala sa se reintregeasca periodic de un anumit numar de ori ;
– valoare – permite o revolvare in fiecare utilizare pana la un plafon determinat.
Din punct de vedere al relaţiei marfă livrată – plată, acreditivele documentare reînnoibile pot fi:
 cumulative – valoarea mai mică încasată pentru livrări mai mici poate fi recuperată prin livrări ulterioare mai mari, desigur fără a depăşi valoarea de ansamblu;
 necumulative – când utilizarea acreditivului documentar nu se face decât în limita valorică strict stabilită în acreditiv pentru fiecare tranşă de marfă livrată.
Mecanismul derulării:
– ordonatorul solicită deschiderea unui acreditiv documentar reînnoibil menţionând: valoarea care se reînnoieşte (de revolvare), numărul reînnoirilor corespunzător numărului de livrări, intervalele de timp la care se fac livrările, numărul de zile cerute pentru prezentarea documentelor la plată şi modul de plată (cumulativ sau necumulativ);
– după primirea acreditivului documentar, exportatorul livrează marfa potrivit termenilor din acreditiv şi încasează contravaloarea mărfii după fiecare livrare. De fiecare dată, prezintă tot setul de documente cerut prin acreditiv, neputând invoca faptul că un document a fost prezentat la expedierea trecută.
Acreditivul documentar cu clauză roşie
Acest tip de acreditiv documentar îşi trage denumirea de la existenţa pe ordinul de deschidere a unei clauze înscrise în roşu.
Clauza inserată în acest acreditiv documentar menţionează că beneficiarul acestui acreditiv poate să primească un anumit procent din valoarea acreditivului sub formă de avans înainte de expedierea mărfii şi, deci, înainte de prezentarea documentelor referitoare la marfă, beneficiarul angajându-se să prezinte setul complet de documente odată cu livrarea mărfii respective.
Dacă beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile, respectiv nu prezintă documentele la bancă, banca avizatoare (cea care i-a dat avansul) va cere rambursarea sumei de la banca emitentă, care şi-a luat angajamentul să facă plata, iar aceasta va recupera banii de la ordonator.
Acest tip de acreditiv documentar este utilizat în operaţii comerciale de tipul LOHN-ului.
Acreditivul documentar cu clauză roşie poate fi utilizat ca o modalitate de finanţare a exporturilor de către importator deoarece, cu avansul primit, exportatorul procură marfa şi o expediază (avansul poate să meargă până la valoarea totală a acreditivului documentar).
În acest tip de acreditiv documentar, riscurile sunt ale importatorului.

Acreditivul documentar si operatiile de intermediere

Acreditivul documentar transferabil
Acreditivul documentar transferabil este acel tip de acreditiv care poate fi plătit în totalitate sau parţial unuia sau mai multor beneficiari secunzi, adică beneficiarul principal al acreditivului documentar poate ordona băncii emitente transferul acreditivului documentar în totalitate sau parţial.
Acest tip de acreditiv documentar se utilizează în operaţiunile de reexport, de intermediere în comerţul internaţional.
În practică, acreditivul documentar transferabil este utilizat atunci când primul beneficiar nu furnizează el însuşi marfa, ci se află în poziţia de intermediar dorind din diferite considerente să transfere o parte sau în totalitate obligaţiile şi drepturile sale furnizorului real (sau furnizorilor, dacă este cazul) care apare în această situaţie în calitate de beneficiar secund.
Acreditivul documentar reprezintă un singur acreditiv documentar în cadrul căruia funcţionează 2 relaţii de acreditivul documentar:
– relaţia unui acreditiv documentar originar, în cadrul căruia ordonatorul acreditivului documentar este importatorul final al mărfii;
– o relaţie în care beneficiarul principal al acreditivului documentar este ordonatorul acreditivului documentar în cadrul căruia furnizorul real al mărfii este beneficiar (care se numesc beneficiari secunzi).
În cadrul acreditivului documentar transferabil, transferul se face o singură dată.
Menţiunea de „acreditiv documentar transferabil” se face din deschiderea acreditivului documentar (adică de la început) şi este întotdeauna un acreditiv documentar irevocabil.
Acreditivul documentar back-to-back sau subsidiar
Acest tip de AD presupune existenţa a 2 AD distincte: unul de export şi unul de import.
AD subsidiar se foloseşte în operaţiile de export şi intermediere în comerţul internaţional, însă, spre deosebire de AD transferabil, importatorul final al mărfii nu cunoaşte furnizorul real.
În cadrul acestui AD avem:
– un AD iniţiat de importatorul final în favoarea intermediarului
– un AD deschis de intermediar (care este primul beneficiar) în favoarea exportatorului real al mărfii (care este beneficiar secund).

Cesiunea acreditivului documentar
Beneficiarul unui AD are dreptul sa cesioneze in favoarea unui tert o parte sau intreaga suma dintr-un AD deschis in favoarea sa.
Cesionarea AD presupune:
1. o mai simpla utilizare a AD de catre beneficiar. El poate cesiona sume din orice tip de acreditiv (plata la vedere, diferata, prin acceptare).
2. respectarea legilor aplicabile privitoare la actul cesiunii (art. 48 din Publicatia 500);
3. posibilitatea cesionarii sumelor o poate face catre unul sau mai multi terti, cesiunea putand fi totodata modificata sau anulata
4. intocmirea unui document care poarta denumirea de declaratie de cesiune prin care se cere bancii platitoare cesiunea unei sume din acreditivul deschis in favoarea sa, in favoarea unui tert numit.
5. posibilitatea utilizarii unui AD atat in operatiunea de intermediere cat si de catre producatorii exportatori care prin cesionare pot achita subfurnizori pentru diferite materiale sau subansamble livrate.

Mecanismul cesionarii unui AD presupune urmatoarele momente :
1. deschiderea unui AD obisnuit de catre importator,
2. dupa primirea deschiderii AD beneficiarul acestuia prezinta bancii sale o declaratie de cesiune prin care solicita cesionarea unor sume in favoarea unui tert numit,
3. banca beneficiarului transmite pe canal bancar cesiunea, respective anunta subfurnizorul de cesionarea sumei si conditiile cesionarii
4. in urma cesiunii subfurnizorul livreaza marfa iar la incasarea Ad de catre beneficiar subfurnizorul va fi achitat.

Acreditive documentare reciproce
Acreditivele documentare reciproce sunt acele tipuri de AD utilizate în operaţiile comerciale de compensaţie atunci când relaţia de plată este marfă contra marfă.
În cadrul acestor AD, cei 2 parteneri sunt atât ordonatori, cât şi beneficiari ai AD.
În funcţie de clauzele pe care le conţin, AD reciproce sunt de 3 feluri:
• AD RECIPROCE SIMPLE – acel tip de AD în cadrul căruia se specifică clauza „intrării în vigoare”, adică cei 2 parteneri au obligatia de a deschide acreditivele documentare simultan pentru ca acestea să fie funcţionabile.
Dupa ce a fost deschis al doilea acreditiv documentar, cele doua acreditive devin independente, respective, utilizarea lor de catre partenerii de compensatie este similara unei plati obisnuite prin acreditiv, si anume :
– fiecare partener expediaza marfa ;
– intocmeste si depune setul de documente corespunzator conditiilor din acreditiv ;
– incaseaza banii pe documente.
• AD RECIPROC CU CLAUZA DE VALOARE
Acest tip de acreditiv se aproprie mai mult de esenta compensatiei – marfa- contra marfa, fiind exclusa miscarea banilor.
Se caracterizeaza prin :
– cele 2 acreditive sunt legate in utilizarea lor de catre cei 2 parteneri ;
– valoarea primului acreditiv deschis nu este pusa efectiv la dispozitia beneficiarului ci plata se considera facuta cand insusi ordonatorul primului acreditiv a depus documentele privind exportul sau in compensatie;
– ambele acreditive sunt domiciliate de regula, la banca emitenta a partenerului ce deschide acreditivul cu clauza de valoare ;
– bancile deschid pentru astfel de acredtive conturi speciale, in care evidentiaza (prin creditare sau debitare, dupa caz), primul export(pe baza de documente) si sunt balansate, inchise in momentul in care s-a realizat exportul in compensatie, al doilea, si au primit documentele de export.
–AD RECIPROCE CU CLAUZĂ DE GARANŢIE – care, pe lângă cele 2 clauze menţionate, conţine o clauză de garanţie prin care banca emitentă se angajează să alimenteze contul cu valoarea exportului realizat.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships