In practica fiscala internationala intâlnim o diversitate de impozite, care se deosebesc ca forma si continut. De aceea, pentru a identifica usor efectele diferitelor categorii de impozite in plan economic, financiar, social si politic este necesara gruparea acestora pe baza urmatoarelor criterii:
• trasaturile de fond si de forma ale impozitelor;

• obiectul asupra carora se aseaza;
• scopul urmarit de stat prin instituirea lor;
• frecventa perceperii lor;
• institutia care le administreaza.
A. In functie de trasaturile de fond si de forma, impozitele se grupeaza in:
• impozite directe;
• impozite indirecte
1. Impozitele directe se stabilesc nominal in sarcina unor persoane fizice sau/si juridice, in functie de veniturile sau averea acestora, pe baza cotelor legale de impunere si se percep direct de la subiectul impozitului la anumite termene precis stabilite. De regula, in cazul acestor impozite, subiectul si suportatorul impozitului sunt una si aceeasi persoana.
Pe baza criteriilor care stau la baza asezarii impozitelor directe, acestea se grupeaza in:
a) impozite reale (obiective, pe produs), care:
• se stabilesc in legatura cu detinerea unor obiecte materiale (cum sunt pamântul, cladirile, magazinele etc.), facându-se abstractie de situatia personala a subiectului impozitului;
• au cunoscut o larga aplicabilitate in perioada capitalismului premonopolist, dar ele se practica si in prezent in cazul cladirilor, terenurilor ocupate de cladiri, exploatarilor agricole;
• in aceasta categorie se includ:
• impozitul funciar;
• impozitul pe cladiri;
• impozitul pe activitati industriale, comerciale si profesii libere;
• impozitul pe capitalul mobiliar sau banesc.
b) impozite personale (subiective), care:
• se aseaza asupra veniturilor sau averii avându-se in vedere si situatia personala a subiectului impozitului;
• in aceasta categorie se includ:
• impozitele pe veniturile persoanelor fizice;
• impozitele pe veniturile societatilor de capital;
• impozitele pe averea propriu-zisa;
• impozitele pe circulatia averii;
• impozitele pe sporul de avere.
2. Impozitele indirecte se percep cu ocazia vânzarii unor bunuri si al prestarii unor servicii, fiind varsate la bugetul public de catre producatori, comercianti sau prestatori de servicii si suportate de catre consumatorii bunurilor si serviciilor impozabile.
In cazul acestor impozite, prin lege, se atribuie calitatea de subiect al impozitului altei persoane fizice sau juridice decât suportatorului acestora.
In functie de forma lor de manifestare, impozitele indirecte se grupeaza in:
• taxe de consumatie;
• venituri care provin de la monopolurile fiscale;
• taxe vamale;
• taxe de timbru si de inregistrare.
B. Avându-se in vedere obiectul asupra carora se aseaza, impozitele se clasifica in:
• impozite pe venit;
• impozite pe avere;
• impozite pe consum (sau pe cheltuieli).
C. In functie de scopul urmarit de stat prin introducerea lor, impozitele se grupeaza in:
1. Impozite financiare, instituite de stat in scopul realizarii de venituri necesare acoperirii cheltuielilor statului (cum sunt, de exemplu, impozitele pe venit, taxele de consumatie etc.).
2. Impozite de ordine, introduse de stat in scopul limitarii unei activitati anume sau in vederea realizarii unor obiective nefiscale cum sunt, de exemplu, introducerea unor accize ridicate asupra consumului de alcool si tutun sau utilizarea unor taxe vamale antidumping in scopul limitarii importului anumitor marfuri ce au pret de dumping.
D. Dupa frecventa cu care se realizeaza (respectiv, se percep la buget), distingem:
1. Impozite permanente (ordinare), care se percep cu regularitate (de regula, anual), fiind inscrise in cadrul fiecarui buget public.
2. Impozite incidentale (extraordinare), care se instituie in situatii exceptionale (cum ar fi, de pilda, in situatii de criza si razboi) si se percep o singura data, motiv pentru care ele nu sunt inscrise in bugetul public.
E. Dupa institutia care le administreaza, impozitele se grupeaza in functie de tipul statelor in care se instituie si percep, astfel:
– in statele de tip federal distingem:
1. impozite federale;
2. impozite ale statelor, landurilor, cantoanelor, regiunilor sau provinciilor membre ale federatiilor;
3. impozite locale, ale departamentelor, provinciilor sau judetelor, ale municipiilor, oraselor si comunelor.
– in statele de tip unitar distingem:
1. impozite ale administratiei centrale de stat;
2. impozite locale, ale organelor administrativ-teritoriale.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships