How to Stop Missing Deadlines? Please Follow our Telegram channel https://t.me/PlopAndreiCom ( @plopandreicom)
APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Drepturile şi obligaţiile părţilor din raporturile juridice fiscale prevăzute de Codul fiscal sunt reglementate prin normele Codului de procedură fiscală.
 Prevederile Codului de procedură fiscală se aplică şi pentru administrarea drepturilor vamale precum şi pentru administrarea creanţelor provenind din contribuţii, amenzi şi alte sume ce constituie venituri ale bugetului general consolidat. Prin administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului consolidat se înţelege ansamblul activităţilor desfăşurate de organele fiscale în legătură cu: înregistrarea fiscală, declararea, stabilirea, verificarea şi coelctarea impozitelor, taxelor si a altor sume datrorate bugetului general consolidat,soluţionarea contestaţiilor împotriva acetlor administrative fiscale.
Prin administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat se înţelege ansamblul activităţilor desfăşurate de organele fiscale în legătură cu: înregistrarea fiscală, declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale.
Normele Codului de procedură fiscală constituie dreptul comun în materie procedurii de administrare a impozitelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Join Us On Telegram @plopandreicom

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

Plop Andrei: I was arrested in #Canada for the anti-communist revolution!

Plop Andrei: Moldova will be the next country attacked by the Russians!

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day!