Comitetul Regiunilor a fost creat prin Tratatul de la Maastricht. Formarea lui a survenit ca urmare a cerintelor imperative din partea autoritatilor regionale pentru o reprezentare concreta. In cadrul institutional si de decizie a UE. Inca de la creare Comitetul s-a evidentiat ca un puternic gardian al principiului subsidiaritatii. Comitetul Regiunilor are o functie consultativa, el isi exercita functia in arii de importanta pentru autoritatile locale si regionale : politica transporturilor, educatia vocationala, Fondul de Dezvoltare Regionala Europeana , masurile sociale, politica mediului inconjurator, Fondul de coeziune, sectorul cailor transeuropene. In prezent Comitetul Regiunilor dezvolta legaturi puternice cu Parlamentul European. Comitetul poate fi consultat de catre Parlament, Consiliu sau Comisie. Pina la 1 ian. 2005 el avea 222 membri si un numar egal de supleanti, care sunt numiti pe 4 ani de catre Consiliul UE la propunerea tarilor membre a UE. Membrii Comitetului trebuie sa fie complet independenti.. comitetul alege din rindul membrilor sai Presedintele si Biroul pe un mandat de 2 ani. Comitetul are in subordine 7 Comisii principale, el a instituit si o Comisie Speciala asupra Afacerilor Institutionale. Comitetul Regiunilor se reuneste in adunare plenara de 5 ori pe an, cadru in care adopta avizele adresate Consiliului de Ministri si Comisiei Europene.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships