Nu mai tirziu de 1 septembrie al fiecarui an , Comisia CEE trebuie sa intocmeasca un proiect preliminar de buget. Consiliul trebuie sa consulte Comisia si inclusiv Parlamentul. Autoritatile bugetare la nivel comunitar sunt Consiliul si Parlamentul. Fecare institutie comunitara are obligatia sa elaboreze pina la 1 iulie un proiect preliminar al cheltuielilor sale si sa-l trimita Comisiei, apoi Consiliului care decide cu majoritatea calificata asupra proiectului de buget si il trimitr Parlamentului, pina cel tirziu, pe 5 octombrie. Parlamentul poate sa i auna din urmatoarele decizii : – sa aprobe proiectul de buget, in termen de 45 de zile, de la data prezentarii ; – sa se abtina de la elaborarea amendamentelor sau de a propune modificari proiectului de buget, ceea ce se echivaleaza cu aprobarea bugetului ; – sa adopte, prin votul majoritatii absolute a voturilor exprimate, amendamente privind cheltuielile necesare sau sa propuna modificari la proiectul prezentat. In ambele cazuri, proiectul modificat este returnat Parlamentului. Daca Consiliul accepta modificarile propuse, bugetul este considerat adoptat. Rolul Parlamentului in procedura bugetara nu ia sfirsit prin adoptarea bugetului, ci continua prin controlul implementarii sale. Pentru realizarea acestui control, parlamentul este asistat de Curtea de Conturi.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships