Rentabilitatea este un indicator sintetic calitativ important, care exprimă capacitatea unei firme de a obţine venit net. Altfel spus rentabilitatea poate fi definită ca capacitatea întreprinderii de a produce un surplus peste nivelul cheltuielilor. Rentabilitatea reprezintă capacitatea firmelor de a produce profit.
Masa profitului reprezintă expresia absolută a rentabilităţii. Rentabilitatea reflecta marja de venituri care depăşeste cheltuielile, iar în expresii relative ea trebuie sa apară întotdeauna supraunitară.
Rentabilitatea poate fi evidenţiată în diferite moduri prin combinarea a trei factori: – rezultatele obţinute;
– mijloacele utilizate;
– activitatea.
Din combinarea celor trei factori pot apare doua tipuri de relaţii:
a) raportul dintre rezultate şi mijloacele folosite;
b) raportul dintre rezultate şi activitate.

Rentabilitatea capitalurilor exprimă eficienţa utilizării capitalurilor plasate în afacerea economică respectiv raportul dintre masa profitului şi capitalul utilizat.

RENTABILITATEA PROFITUL
= X 100
CAPITALURILOR CAPITALUL UTILIZAT

Rentabilitatea economică este rentabilitatea prin intermediul căreia se exprimă eficienţa existenţei şi folosirii activelor economice, rată care este dată de raportul dintre profit şi activele economice.

RENTABILITATEA PROFITUL
= X 100
ECONOMICĂ ACTIVELE ECONOMICE

Rentabilitatea financiară este generic exprimată de raportul dintre rezultatele nete şi fondurile proprii.

RENTABILITATEA PROFITUL NET
= X 100
FINANCIARĂ FONDURILE PROPRII

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships