DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ……….., domiciliat(a) in ……….., creditor in dosarul de executare nr. ………. al acestei instante, debitor(oare) fiind …………., domiciliat(a) in …………., impotriva caruia s-a emis comandamentul din data de ……….. in vederea urmaririi imobilului descris in respectivul comandament, pentru ca asupra aceluiasi imobil au facut forme de executare si alti creditori si anume: ………………., ce formeaza obiectul dosarelor de executare nr. …………. ale aceleiasi instante,
   In baza art. 520 C. proc. civ., va rog sa dispuneti CONEXAREA ACESTOR DOSARE DE EXECUTARE, pentru a se pronunta o unica hotarare de adjudecare.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships